Konsumtionsvanor - att fatta välgrundade köpbeslut

Konsumtionsvanor - att fatta välgrundade köpbeslut

Små vardagliga utgifter kan överraskande nog bli till betydande belopp under en längre tid. Därför är det viktigt att vara medveten om och ibland granska dina konsumtionsvanor.

Många av oss spenderar betydande summor pengar utan att ens märka det. Konsumtionsvanor kan vara allt från små, återkommande inköp (som en take away-kaffe), saker du prioriterar varje vecka (som att äta ute), till vardagliga produkter där du alltid väljer det dyrare alternativet av gammal vana. Våra konsumtionsvanor handlar i grunden om personliga prioriteringar och vad vi har vant oss vid nästan automatiskt. Små vardagliga utgifter kan överraskande nog bli till betydande belopp under en längre tid. Därför är det viktigt att vara medveten om och ibland granska dina konsumtionsvanor. När du förstår dina vanor kan du göra medvetna val om hur du vill använda dina pengar, vilket ökar din känsla av ekonomisk kontroll.

Konsumtionsvanor-tabell / Flytta hemifrån / Flytta hem
Genom en enkel tabell kan du lätt följa upp dina konsumtionsvanor

Exempel på konsumtionsvanor

  • 1 energidricka (a 2,59 €) i veckan = 135 € i året
  • 5 energidrycker i veckan = 675 € i året
  • 7 energidrycker i veckan = 945 euro i året


Du kan även se ett köp som en röst som du som konsument lägger på företaget som producerar varan. Genom ditt köp påverkar du efterfrågan och därmed produktionen. Ju mer vi köper av vissa varor, desto mer produceras det. Därför är det också viktigt att fundera över vilka företag som du stöder genom dina köp, var dina pengar hamnar och hur arbetsvillkoren hos dessa företag ser ut. Genom att välja att köpa lokalt eller inhemskt kan du vara säker på att de krav som ställs på produktionen uppfylls.


Frågor att ställa sig själv inför ett köp:

  • Behöver jag verkligen det här?
  • Finns det en möjlighet att låna eller hyra i stället för att köpa?
  • Kan jag köpa det i andra hand?
  • Kan det repareras vid behov?
  • Vad blir priset per användning?

PPA (pris per användning)
Pris per användning (PPA) är ett mått som visar kostnaden för att använda eller konsumera en produkt eller tjänst varje gång den används. Det beräknas genom att dela produktens eller tjänstens totala kostnad med antalet gånger den används. När du räknar ut PPA kan det bland annat visa sig att billigare impulsinköp på sikt kan bli dyrare än högkvalitativa, men dyrare, inköp. Du kan använda PPA för att beräkna kostnaden per användning för kläder, streamingtjänster, medlemskap och hushållsapparater.

Pris per användning PPA / FLytta hemifrån / Flytta hem
En dyrare produkt i högre kvalitet blir billigare i längden än en billig i låg kvalitet.
    Se alla artiklar