Konsumtionskalendern för 2024 - planera din ekonomi och minska onödig konsumtion

Konsumtionskalendern för 2024 - planera din ekonomi och minska onödig konsumtion

Marthaförbundet har uppdaterat vår omtyckta konsumtionskalender för att nu inkludera hela år 2024. Efter den framgångsrika kampanjen under hösten 2023, med start från #sparseptember där många deltog och utmanade sina konsumtionsvanor, är det dags att introducera det nya verktyget för resten av året.

Konsumtionskalendern är ett användbart verktyg som hjälper dig att reflektera över dina konsumtionsvanor varje dag. Genom att fylla i dagar då du inte köpt något, dagar då du handlat undantagsvis och dagar då du köpt saker utanför dina prioriteringsområden, skapar du en struktur för att analysera och förstå din konsumtion.

Behov och begär

Konsumtionskalendern är din nyckel till att skapa medvetenhet kring dina inköpsvanor och bygga en ekonomi som speglar dina verkliga prioriteringar. 

Konsumtionskalendern uppmuntrar dig att överväga om dina inköp är behov eller begär. Behoven inkluderar nödvändiga utgifter för daglig överlevnad som mat, räkningar och transport. Å andra sidan, begären, som ofta är personliga preferenser och inte nödvändiga för överlevnad, inkluderar impulsköp och vardagslyx som godis, nya prylar eller kaffe.

Konsumtionskalendern är mer än bara dagliga anteckningar – den är din personliga guidning till att skapa balans och medvetenhet i ditt konsumtionsbeteende. Genom att markera varje dag beroende på dina inköp, kommer du att skapa en tydlig överblick över ditt konsumtionsmönster och få verktyg för att göra medvetna val.

Så här använder du konsumtionskalendern

Placera kalendern bredvid din budget och använd den som ett komplement för att fokusera på dina prioriteringar. Varje dag färgläggs med antingen rött, gult eller grönt (eller de färger du väljer) för att tydligt indikera din konsumtionsnivå.

  • Rött för dagar då du köpt något som inte är en nödvändighet.
  • Gult för dagar då du medvetet valt att göra ett undantag.
  • Grönt för dagar då du framgångsrikt undvikit onödig konsumtion.
Konsumtionskalendern
Börja följa med dina inköp redan idag

Undantag är tillåtna för planerade inköp, som exempelvis födelsedagar, en på förhand inplanerad resa eller utgifter för akuta reparationer eller underhåll som inte kunde förutses men är viktiga för att upprätthålla din livskvalitet.

Syftet är att uppmuntra till så många gröna dagar som möjligt, där ingen onödig konsumtion har skett.

Tips och uppföljning

För de som behöver inspiration och vägledning, rekommenderas att lyssna på ekonomirådgivarnas Prata pengar-podden. Avsnitt 29 och 30 diskuterar Sparseptember och Konsumtionskalendern, och ger användbara tips för att hantera ekonomin. Du hittar podden kostandsfritt både på Spotify och Soundcloud.

Avsnitt 29: #sparseptember är här

Avsnitt 30: Konsumtionskalendern

Marthaförbundets konsumtionskalender är ett effektivt verktyg för att skapa medvetenhet kring konsumtionsvanor och främja ett hållbart ekonomiskt beteende. 

Ladda ner kalendern och fortsätt att sätta upp dina egna målsättningar för en ekonomiskt balanserad 2024. 

Lycka till med din konsumtionsresa!

Konsumtionskalendern 2024

Se alla artiklar