Kolumn: Pengar och lycka

Kolumn: Pengar och lycka

Jag gissar att jag inte är den enda som funderar på sambandet mellan lycka och pengar? I alla fall visar antalet undersökningar och träffar på Google att det är flera som funderar på ifall pengar faktiskt kan göra en lycklig. I och med att jag i min arbetsroll dagligen uppmanar människor att spara och tänka på sin ekonomi, känner jag att det är relevant att fundera djupare på huruvida vår ekonomiska situation påverkar vår upplevda lycka eller inte.

Det finns en teori om att vi upplever lycka då verkligheten överstiger våra förväntningar. Enligt denna teori blir vi olyckliga då våra förväntningar har varit högre än det som livet har levererat. Som exempel kan vi ta en skilsmässa: Då vi har sagt ”JA”, förväntar vi oss ofta att vi ska hålla ihop resten av livet, men vad händer då vi inser att skilsmässan är ett faktum? Många känner sig olyckliga över att de inte har lyckats uppfylla de förväntningar som de har haft på en livslång kärlek.

Andra exempel på situationer i livet som vi sällan förväntar oss är plötslig arbetslöshet, en allvarlig sjukdom eller att mista en nära anhörig. Förutom att alla ovannämnda situationer kan vara känslomässigt traumatiska upplevelser som vänder upp och ner på livet, och som gör att vi kanske måste finna en helt ny inriktning i livet, har dessa händelser en sak gemensamt: de kan drastiskt påverka vår ekonomi.

Du tycker kanske att det låter kallt att prata om pengar i samma andetag som man pratar om händelser som kan sätta livslånga spår i en människa. Jag menar inte att en tjock plånbok skulle kompensera för det man har gått miste om, eller att den skulle läka alla sår. Jag vill föra fram att om man är medveten om ekonomi och sparande kan det hjälpa en att klara sig ur en krissituation och snabbare komma på fötter. Till exempel vid en skilsmässa kan en sparad buffert hjälpa oss att behålla levnadsstandarden och boendet, vilket kan vara en lättnad i en situation där alla andra livskort läggs om. Vi kommer inte undan de hårda törnarna i livet, men med hjälp av sparande och en ökad ekonomisk medvetenhet kan vi lindra dem, och därmed återhämta oss och kanske också få uppleva lycka senare i livet.

Jag håller med min farmor och en rad forskare om att pengar inte gör oss lyckligare, men jag håller fast vid att pengar kan underlätta för oss då livet vänds upp och ner. Pengar ger oss helt enkelt möjligheter, möjligheter som senare kan leda till lycka.

Se alla artiklar