Kolumn: Ensamhet bland seniorer är vårt gemensamma problem

Kolumn: Ensamhet bland seniorer är vårt gemensamma problem

Ensamhet är en följd av en åldrande befolkning. "Genom att gå med i matlustvolontärnätverket får du under ordnade former vara med och bidra till att minska på seniorers ensamhet. Var och en bidrar efter egen förmåga och ork. Ännu har vi inte lyckats identifiera någon uppgift som är för liten", skriver projektledare Emilia Nord.

Vi blir allt äldre i Finland. Man räknar med att antalet seniorer har fördubblats inom år 2040, och år 2060 är mer än var tredje finländare 65 år eller äldre. Det här är förstås på många sätt fantastiska nyheter då det innebär att många av oss kommer att få ha med våra föräldrar länge i livets olika skeden, att barnbarn kommer få höra spännande berättelser från ”förr i tiden” och att många kommer få möjligheten att njuta av det livet har att ge efter pensionen.

Men som med allt annat i livet finns det flera nyanser av en åldrande befolkning, och ensamhet är en av dem. En stor del av de personer som fyllt 65 år bor av en eller annan anledning ensamma. I takt med stigande ålder minskar de sociala sammanhangen. För många försvinner en stor del av dem i samband med pensionen. År 2017 uppgav 20 procent av finländarna sig vara ensamma och 9 procent uppgav att deras ensamhet är ett problem. Detta var alltså ett problem redan innan coronapandemin slog till och siffrorna torde vara betydligt högre i dag. Visst kan vi snart börja tro på en vardag utan isolering, rekommendationer och restriktioner igen, och vackert så, men i många hem kommer seniorer fortsättningsvis sitta kvar ensamma trots att världen öppnar upp.

Ifall man inte personligen upplevt ofrivillig ensamhet kan det eventuellt vara klurigt att förstå vad det riktigt innebär.

Ifall man inte personligen upplevt ofrivillig ensamhet kan det eventuellt vara klurigt att förstå vad det riktigt innebär. Jag kan inte tala av egen erfarenhet, jag kan bara föreställa mig hur förfärligt det kan vara. Att inte ha någon att prata om vardagen med, att inte känna omsorg från eller för någon annan person. Att äta sina måltider ensam, att gå och lägga sig utan att ha haft ett samtal med någon annan – i dag heller.

På matlustvolontärutbildningarna som ordnas inom projektet Matlust brukar min kollega Marina berätta om en studie gjord i Italien, som visar att förtroendet och det sociala kapitalet bland invånarna i norra Italien är högre än bland landsmännen i de södra delarna av landet. Vilken är anledningen? I de norra delarna av landet tänker man på att samhället i stort ska må bra. I de södra delarna är man mer mån om sitt eget mående. Att verka för ett välmående samhälle förekommer redan i stor utsträckning på marthafältet och genomsyrar en stor del av marthornas verksamhet, och nu finns det möjlighet att få stöd av förbundets projekt Matlust med (fortsatt) verksamhet för seniorer.

Var och en bidrar efter egen förmåga och ork.

Genom att gå med i matlustvolontärnätverket får du vara med och bidra till att minska seniorers ensamhet genom verksamhet som ordnas inom ramarna för Matlust-projektet. Matlustvolontärer har under året gjort mellanmål för och med seniorer på äldreboenden och dagcenter, ordnat kaffeträffar för enskilda seniorer och i grupp både fysiskt och via virtuella plattformar och bidragit i gåvoinsamlingar. Var och en bidrar efter egen förmåga och ork. Ännu har vi inte lyckats identifiera någon uppgift eller insats som har varit för liten eller för stor, så det finns gott om utrymme för olika former av deltagande.

Jag önskar sända ut en liten utmaning till de 120 marthaföreningarna ute på fältet. Utse en person i er förening som är i kontakt med projektet Matlust, så kommer vi överens om en tidpunkt då vi ordnar en utbildning för er förening och tar det därifrån, så att säga.

Som redan tidigare omnämnts i texten finns det allt för många i vårt land som även själva anser att deras ensamhet är ett problem. Om du och jag, med små insatser dessutom, kan bidra till att minska på det problemet, vem är vi då att inte göra det?

En utbildning för volontärer inom projektet Matlust ordnas 25.5. kl. 18. Läs mer och anmäl dig här: Volontärutbildning inom projektet Matlust

Intresserad av att bli Matlustvolontär? Kontakta:

Se alla artiklar