Karlebyelever bjuds på drömbuffé

Marthaförbundets projekt Operation Skolmat startade förra hösten i Sjundeå och Vasa, och i början av året breddades projektet till att omfatta ytterligare två skolor; Malms skola i Pargas och Villa skolan i Karleby. Målet med satsningen är att göra skolmaten mera hälsosam och attraktiv. Konkreta mål är att införa salladsbufféer i skolorna, fortbilda skolkökspersonalen, införa smakträning i skolornas undervisning, engagera beslutsfattare samt informera föräldrar.

Under vecka 20 får några elever dessutom undervisning i den sensoriska smakträningsmetoden Sapere. Temat för lektionerna är måltidskomponering. Det blir både praktiska och teoretiska övningar i klassrummen och barnen får söka svar på frågor som till exempel: Varför passar vissa maträtter bättre ihop än andra? Vad händer när man dricker någonting sött i kombination med någonting syrligt?

Operation Skolmat pågår hela 2010 och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. Projektet är en del av programmet SRE för främjande av finländsk matkultur.

Välkommen att ta del av den innehållsrika matveckan!

Plats: Villa skolan, Lärargränden 2, 67600 Karleby
Tid: Den 17–21 maj
Klockslag: Kl. 10.30–10.50 första dukningen (årskurs 1–3)
Kl. 11.30–11.50 andra dukningen (årskurs 4–6)

Mera information och frågor:

Harriet Strandvik
Projektledare och hushållslärare
Gsm 044 280 6596, e-post: harriet.strandvik@martha.fi

Christel Raunio
Förbundsdirektör
Gsm 050 351 3038, e-post: christel.raunio@martha.fi

Se alla artiklar