It-rådgivarutbildning - ännu hinner du med!

Inledningsseminarium – Mål och läroplan
25.1.2006 kl. 10–15
Innehåll: rådgivningsuppgifter, IT-färdigheter, individuell läroplan
PLANERA

Del I – Inlärning och IT-samhälle
11.3.2006 kl. 10–15
Innehåll: inlärningsbegrepp och -stilar, vuxnas inlärning, informationssamhällets möjligheter
UTREDA

Del II – IT-färdigheter och handledning
25.3.2006 kl. 10–15
Innehåll: det egna sättet att handleda inlärning, fördjupning i informationssamhällets färdigheter
AGERA

Del III – Verksamhetsmiljö, förändring och problem
22.4.2006 kl. 10–15
Innehåll: möjliga problemsituationer vid handledningen, utvärdering
UTVÄRDERA

Avslutningsseminarium – Utvärdering och framtidsutsikter 13.5.2006 kl. 10–15
Innehåll: utvärdering av utbildningen, utvärdering av portfolion, framtidsutsikter
UTVECKLA

Utbildningen sker i Lovisa, på Lovisa svenska medborgarinstitut
Kontakt: Camilla Stjernvall-Malmberg

För mera info, kontakta Sheila Liljeberg-Elgert
sheila.liljeberg-elgert@martha.fi eller per tfn 09-6962 2552
Se alla artiklar