Inspirationspaket för daghem

Inspirationspaket för daghem

Med hjälp av saperemetoden kan du väcka barnets nyfikenhet för mat. Barnets ordförråd och uttrycksförmåga utvecklas samtidigt som det får kunskap om livsmedel och mat på ett lustfyllt sätt. I inspirationspaketet ingår också material för bespisningen och artiklar om tre daghem i Svenskfinland.

Inspirationsmaterialet har utvecklats inom ramen för Marthaförbundets projekt Tack för maten! och levereras i en praktisk pärm som kan beställas från Marthaförbundet till ett självkostnadspris om 20 euro. För beställningar, vänligen kontakta Marika Seger på marika.seger@martha.fi eller tfn 010 279 72590 (må–to kl. 9–12). Vid postning tillkommer portokostnader.

Se alla artiklar