Insändare: Är vi en välfärdsstat eller inte?

Insändare: Är vi en välfärdsstat eller inte?

Enligt finansministeriets förslag till nästa års budget skärs bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna ner med 33 procent, vilket motsvarar 127 miljoner euro. Marthaförbundet och Marttaliitto vädjar till beslutsfattarna att tänka om och inte skära av dem som behöver det mest. Att dra ner på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan få en rad negativa och långsiktiga konsekvenser.

Vänverksamhet, kristelefoner, gruppverksamhet för ensamma, kurser i matlagning och vardagshantering för specialgrupper, ja listan kan göras lång. Det är många av de mest sårbara och utsatta i samhället som drabbas om resurserna till social- och hälsovårdsorganisationerna inom tredje sektorn minskar så här drastiskt.

Marthaförbundet och vår finska systerorganisation Marttaliitto bedriver med det stöd som riktas till social- och hälsovårdsorganisationerna bland annat projekten Hantera vardagen, Att äta tillsammans – matlust, Arki sujuvaksi, Lapsiperheiden arjen tukeminen, Vilppu (stärker frivillignätverk till stöd för äldre och barnfamiljer) och Kotoisa (stöd till korttidsfångar).

Ungdomar i ungdomsverkstäder, arbetslösa, fångar, psykosociala grupper, invandrargrupper, personer med funktionsvariationer, ensamma äldre och småbarnsföräldrar tar alla del av det stöd och den vardagskunskap som delas.

Målet med de ovan nämnda samhälleliga projekten som de båda förbunden bedriver är att minska på ojämlikheten i samhället och ge alla människor förutsättningar att leva ett gott liv oberoende av socioekonomisk ställning eller bakgrund. Våra rådgivare i respektive organisationer delar kunskap, handleder och ger verktyg för att deltagarna ska få en fungerande vardag.

Av de kursdeltagare som deltagit i Marthaförbundets verksamhet anser 84 procent att kurserna inom Hantera vardagen har varit bra eller mycket bra. Sammanlagt 73 procent av kursdeltagarna upplever att de har lärt sig något nytt under kurserna/föreläsningarna och 94 procent uppger att de sannolikt kommer att utnyttja den inlärda kunskapen i framtiden.

Några citat ur utvärderingen efter en föreläsning:

”När jag flyttar hemifrån vet jag hur jag ska handla för att spara pengar och mat. Nu kan jag även planera veckans maträtter, så att det blir lättare att handla.”

”Vill gärna implementera idén om att vara sparsam och smart när det gäller att handla och laga mat.”

”Bra innehåll som många skulle ha nytta av! Jag har under coronatiden ofta deltagit i onlineföreläsninar och tyckte att denna (Familjens ekonomi) var riktigt bra.”

Marthaförbundet och Marttaliitto når genom denna verksamhet närmare 15 000 personer årligen.

Tredje sektorn är en betydande välfärdsproducent i vårt samhälle. Social- och hälsovårdsorganisationerna sysselsätter cirka 50 000 personer, olika frivilliga uppgår till omkring 500 000. Under våren vädjade myndigheterna särskilt till social- och hälsovårdsorganisationerna inom tredje sektorn att inte lämna någon ensam. Våra insatser behövdes.

Skulle nedskärningarna i stödet till organisationerna bli det föreslagna kommer det att beröra väldigt många människor. De som drabbas mest är de som behöver hjälpen mest. Fler kommer att få det svårare att klara av vardagen och det förebyggande arbetet kommer att minska. Detta kommer att få negativa konsekvenser på lång sikt och utgifterna för den offentliga servicen skulle snabbt stiga.

Marthaförbundet och Marttaliitto vädjar till beslutsfattarna att tänka om och inte skära av dem som behöver det mest. Att dra ner på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan få en rad negativa och långsiktiga konsekvenser. Det har vi erfarenhet av från tidigare. Nu är det dags att stå upp för dem som mest behöver stöd och hjälp i samhället. Det är upp till bevis – är vi en välfärdsstat eller inte?

Andrea Hasselblatt

Ordförande Marthaförbundet

Annika Jansson

Verksamhetsledare Marthaförbundet

Marianne Heikkilä

Verksamhetsledare Marttaliitto

Sirpa Pietikäinen

Ordförande Marttaliitto

Se alla artiklar