Inhemsk julgran bäst för miljön

Micke Godtfredsen från Nylands svenska producentförbund odlar själv julgranar och är aktiv medlem i Joulupuuseura (julgranssällsapet). Enligt Micke gör granodlingarna ekologisk nytta; de producerar syre och upptar koldioxid ur luften, vilket motverkar klimatförändringen. Den uttjänta granen kan flisas och återvandlas till mull. Han ger följande tips för hur man urskiljer en inhemsk gran från den dansk:

- Den danska är en ädelgran med bredare läderaktiga barr som ej sticks.
- Den danska är yvigare och mera konformad med en bredare fot nertill.
- Den finländska julgranen är vanligtvis jämnsmalare med en jämnsmalare fot.
- Finländska granar är ofta försedda med ”joulupuuseuras” (julgranssällskapets) etikett. Knappt 400 inhemska julgransodlare hör till den här föreningen som grundades 1991.

Plastgran då?

Njaa, för vissa allergiker ett fungerande alternativ ja. Plastgranen kommer troligtvis från Kina, och medför långa skrymmande transporter, och ingen vet under vilka förhållanden den har tillverkats där. Höljt i dunkel är också vilka kemikalier plasten innehåller och kan avge inomhusluften. Plastgranen kan exempelvis innehålla mjukgörande ftalater, PVC och flamskyddsmedel, vilket gör den till ett problemavfall då du tröttnat på den.

Vad tror vi alltså om detta. En riktigt ekologisk gran är en gallringsgran från den naturliga skogen, med skogsägarens tillstånd, och som återvinns efter julen. Alternativt pyntas ute på gården med rötterna stadigt i jorden.

Camilla Sederholm

Se alla artiklar