Inget marthasvinn, tack!

Inget marthasvinn, tack!

Marthaförbundet är, och ska så förbli, Svenskfinlands största kvinnoorganisation. Men det kräver en insats av oss alla. I dag har vi snäppet under 10 000 medlemmar och målet med den medlemsvärvningskampanj som kommer att starta nästa år är att åter kliva över 10 000-gränsen. Det innebär att vi också bör föra diskussioner om hur nya medlemmar bemöts, vilken service alla olika nivåer ska erbjuda och hur vi kan garantera att medlemskapet finns bara ett nätklick ifrån att bli medlem. Detta är en fråga såväl centralstyrelsen som förbundskansliet arbetar på som bäst. För mig är det viktigt att alla former av medlemskap är jämlika, och att vi som marthor delar med oss av den gemenskap vi har. Inget marthasvinn i medlemsantalet nästa år, tack.

För många klingar ordet vardag väldigt negativt, men ändå består största delen av vårt liv av just vardag. Tidigare förbundsordföranden Martina Harms-Aalto har en gång sagt att ”vardagen ska inte enbart vara en landningsbana inför veckoslutet”. Jag håller med. Det är dags för oss att ta tillbaka vardagen och lära oss att respektera den vardag vi har.

Jag kan inte låta bli att reflektera kring den flyktingvardag vi i dag så gott som dagligen får ta del av i våra medier. Just i krissituationer är en fungerande, trygg vardag något som de flesta längtar efter. En vardag där frågorna man ställs inför är om barnen gjort sina läxor, om resterna från i går ännu är ätbara och om man orkar ta sig ut i regnet på den där välbehövliga motionsrundan. Inte vardag där frågorna man ställs inför är om vi har någonstans att sova – och i så fall i vilket land – om det är tryggt att sova och om man kommer överleva natten. För mig har hemmets, ibland till och med lite tråkiga, vardag fått en helt ny betydelse. Inget marthasvinn i vardagen nästa år, tack.

Vi står snart inför förbundets höstmöte. Som bäst görs ett hårt lobbningsarbete gentemot Undervisningsministeriet för att inte förlora 13 procent av statsandelarna. En betydande andel i Marthaförbundets budget som ska behandlas på höstmötet. Stödet som beviljas rådgivningsorganisationerna ligger som grund för det gedigna arbete som görs. Det bidrar till att vi kan dela med oss av den kunskap i vardagshantering som är vårt starka varumärke. Vi vet att den människonära konkreta verksamhet vi erbjuder ger stöd i så många individers vardag. Så inget marthasvinn i understöden nästa år, tack.

Väl mött på höstmötet i Helsingfors lördagen den 21 november!

Andrea Hasselblatt, förbundsordförande

Se alla artiklar