HPV-vaccin - Varför trögt i Finland?

Vad gör man då i Finland? Här vill man ännu undersöka det hela, trots att det finns vaccin som förebygger HPV. Undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsoinstitutet, Befolkningsförbundet, Kvinnokliniken och Tammerfors universitet. Avsikten är att under tre års tid följa med hurdant skydd vaccinet ger. Målgruppen är ungdomar i åldern 14-15 år och beroende på boningsort får dessa ungdomar endera HPV-vaccin eller HBV-vaccin (Hepatit B). På de orter där alla ungdomar (såväl flickor som pojkar) i försöket får HPV-vaccin, får en tiondel placebovaccin. På en tredjedel av orterna får endast flickorna HPV-vaccin och på en tredjedel av orterna får ungdomarna HBV-vaccin.

Syftet med undersökningen är att utreda vilken effekt vaccineringen och hälsofostran har. Allt väl så här långt, men ändå kvarstår frågan: varför vill man inte i Finland redan nu införa HPV-vaccinet i vaccinationsprogrammet? Svaret är kanske att Finland har ett utmärkt screeningsystem, med ca 11 000 poliklinikbesök per år där lindriga, medelsvåra och svåra cellförändringar konstateras. Men faktum är att screening inte är det samma som att preventivt åtgärda något. Vad är det som gör att andra länder, som exempelvis Tyskland och Danmark, har insett allvaret i frågan och systematiskt går in för att vaccinera sina ungdomar i 12-14-årsåldern? Och vad händer sen om tre år, när ungdomarna som ingått i undersökningsprogrammet och fått HBV-vaccin, gratis får HPV-vaccin som tack för att de varit med i forskningen? Många av dessa har kanske inlett sitt sexualliv och även om de använt kondom kan de ha fått HPV-smittan bl.a. via oralsex.

När undersökningen är klar om tre år, kan det gå ännu ett par år innan något händer. Är det så här vi i Finland tacklar hälsoproblem? Om undersökningar ska göras på ungdomar, bör ungdomarna enligt lagen få en märkbar nytta av resultatet? Vilken är den märkbara nytta som denna undersökning tillför, speciellt då flera vaccin redan provats ute i Europa och funnits tillförlitliga? Är det etiskt rätt att medvetet skjuta upp vaccinationer och låta flera årskullar av våra ungdomar utsättas för en allvarlig hälsorisk?

Vi kan inte i Finland nöja oss med ett lägre cancerantal än andra länder, målet bör vara att vi inte har ett enda cancerfall. Och i det här fallet kan det förebyggas genom vaccinering.

Finlands svenska Marthaförbund r.f.
Katarina Rejman ordförande
Christel Raunio verksamhetsledare
Se alla artiklar