Hoppa, hoppa hage - en bok om att vara flicka på 1930-1950-talet

Alla de här frågorna får man svar på i UngMarthas nya bok Hoppa, hoppa hage. Stina Forsberg, tjänsteledig verksamhetsledare på Ungmartha och Petra Högnäs, regional verksamhetsledare på Marthaförbundet, vill ge dagens unga en bild av hur det var att leva förr utan dagens bekvämligheter och utbud på underhållning. De vill föra samma generationer och väcka nyfikenhet och diskussion.

I boken berättar finlandssvenska kvinnor som vuxit upp under 1900-talets första hälft om sina erfarenheter från tiden utan tv, datorer och utlandsresor. Frågor som vad man åt i skolan, hurdana lärare man hade, vilka lekar man lekte och vad man drömde om tas upp.

Obs! "Hoppa, hoppa hage" på Bokmässan

27–30.10.2011, avdelning 7, K14

Hoppa, hoppa hage
- en bok om att vara flicka på 1930- till 1950-talet

Redaktörer: Stina Forsberg & Petra Högnäs

Form & illustrationer: Peter Nyberg

60 s / UngMartha rf, 2011 / Pris 20 euro

Boken kan beställas genom att maila ung@martha.fi

Se alla artiklar