Hilkka Olkinuora årets Fredrika

Hon har profilerat sig som en mångsidig tänkare och skribent, vars säkra penna lyfter upp mjuka värden och manar till medmänsklighet och omsorg i en alltmer komplex omvärld. Hon brinner för rättvisa och respekt och har en förmåga att konkretisera också svåra saker. Hennes ödmjukhet, varma personlighet och engagemang för människornas välmående genomsyrar hennes arbete, och fungerar som uppmuntran i synnerhet för andra kvinnor. Med sina gedigna insikter i såväl samhällsekonomi som teologi är hon en trovärdig humanist och tolkare av det som sker omkring och med oss.

Fredrika Runebergs stipendiefond inom ramen för Svenska kulturfonden grundades 1986 på initiativ av fil.dr Karin Allardt-Ekelund. Fondens syfte är att "hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne”. Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas årligen på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda.

Mera info: Wivan Nygård-Fagerudd, ordförande för Svenska kulturfondens delegation, ordförande för priskommittén, tfn 040 537 7823

Se alla artiklar