Hemförsäkring gällande disk- och tvättmaskiner

Svar:

Ersättningsvillkoren varierar från bolag till bolag eller till och med inom samma bolag beroende på hemförsäkringens art. En vidare hemförsäkring ersätter mera än en basförsäkring. Det är viktigt att läsa i försäkringsvillkoren vad som står i säkerhetsföreskrifterna. Dessa uppgörs för att om möjligt undvika skador helt eller i alla fall begränsa dem. I dessa tas det upp hur maskiner skall installeras och användas, det vill säga bland annat det du frågade om. Följer man inte föreskrifterna och en skada uppstår behöver det inte betyda att man blir helt utan ersättning men den blir i allmänhet mindre än om man har följt dem. Ex. Samma typs skada ersattes inte alls åt en person som satt på tvättmaskinen och gått på jobb, medan en som satt på den till natten och gått och lagt sig fick ersättningen nedsatt. Bolagen gör även åldersavdrag så ersättningen är större om man har en nyare maskin.

Skador orsakade av tvätt- eller diskmaskiner skall i allmänhet vara en följd av en plötslig, oförutsedd händelse, inte av slitage.

Det är också skillnad på om man bor i ett bostadsbolag eller i ett egnahemshus. I ett bostadsbolag är det bolagets fastighetsförsäkring som täcker skadorna på byggnadens konstruktioner medan personens hemförsäkring ersätter själva maskinen som eventuellt gått sönder, skadat lösöre och förstörda ytmaterial i bostaden (allt beroende på hurudan hemförsäkring man har och i vilket bolag). Bostadsbolaget kräver ibland självrisken, men har ingen rätt att göra det om det inte fattats beslut i bolaget om att så skall göras. Huvudregeln är ju att försäkringstagaren svarar för självrisken.

Bor man i ett egnahemshus är det hemförsäkringen gällande själva byggnaden som ersätter skadorna (igen beroende på hurudan hemförsäkring man har och i vilket bolag). Vänd dig alltså till ditt eget försäkringsbolag och kolla vad som gäller för just din hemförsäkring.

Se alla artiklar