Harriet Ahlnäs ny ordförande för Marthaförbundet

Som förbundsordförande kommer Harriet Ahlnäs, 55, att föra Marthaförbundet vidare i arbetet för en hållbar livsstil.

– Jag har alltid identifierat mig med marthornas värderingar; det ekologiska tänkandet, det närproducerade och det hållbara, och jag vill vara med och kämpa för dem, konstaterade Ahlnäs.

Harriet Ahlnäs har i trettio års tid arbetat inom yrkesutbildningen och har den vägen kommit i kontakt med ungdomar. Hon ser gärna att ännu fler unga blir engagerade i martharörelsen.

– För mig representerar marthorna trygghet och gemenskap. Dagens unga behöver känna delaktighet, och via de nätverk jag har kunde vi jobba för att få med ungdomar i verksamheten.

Med sina rötter i Karleby och på Åland samt sina studier i Åbo representerar Ahlnäs hela Svenskfinland.

– Jag känner mig som en ”allfinlandssvensk”. Jag har fortfarande min mamma och en stor släkt i Karleby, vilket betyder att besöken till min födelseort blir ganska täta. Åland är också en viktig ort för mig och min familj, min syster och jag sköter numera pappas hemgård där.

Harriet Ahlnäs är rektor för Yrkesinstitutet Prakticum och vd för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen sedan 2002. Till sin utbildning är hon diplomingenjör och har dessutom en lärarexamen i matematik, kemi och fysik. Till familjen hör maken Björn Ahlnäs, tre vuxna barn och två barnbarn. Ahlnäs är i dag bosatt i Borgå.

Mångsidig matkultur
Marthaförbundets höstmöte samlade ett hundratal marthor från hela Svenskfinland. Mötet godkände verksamhetsplanen för år 2011, där fokus ligger på mångsidig matkultur och motion. Tanken med verksamheten är att visa vad en hållbar livsstil genom medvetna val betyder i praktiken och i vardagen. Ett nytt projekt är Operation vardag, som förverkligas i samarbete med Marttaliitto och som syftar till att stödja och hjälpa barnfamiljer som är i behov av praktisk vardagskunskap och vardagsrutiner. I oktober 2011 firas den finlandssvenska matkulturdagen för 20:e gången. I samband med firandet utkommer en jubileumsbroschyr med nyskapande recept som baserar sig på råvaror som marthadistrikten har valt att lyfta fram. Projekt som fortsätter under år 2011 är bland andra Hantera vardagen och Operation skolmat.

Festtal av Katarina Rejman
Höstmötestalet hölls av Marthaförbundets nuvarande ordförande Katarina Rejman, som avgår vid årsskiftet efter fem år på posten. I sitt tal dryftade hon skolans och utbildningens betydelse i framtiden. Hon ville särskilt påminna åhörarna om att martharörelsen ursprungligen startade som en kunskapsorganisation, under namnet Bildning i hemmet, och underströk att verksamheten alltjämt följer samma riktlinjer.

– I framtiden är bildning och utbildning av avgörande betydelse för oss människor, och jag vill poängtera att Marthaförbundet även framöver kommer att ha en viktig roll i arbetet att sprida kunskap, handleda, tillrättalägga och sortera, ja, i arbetet att skapa en värld som är meningsfull, sade Rejman.

Marthaförbundets I vice ordförande Anita Paulig och II vice ordförande Birgitta Penttinen lämnade styrelsen och därmed byts Marthaförbundets hela presidium ut vid årets början. På styrelsens konstituerande möte som hölls efter höstmötet utsågs Andrea Hasselblatt till I vice ordförande och Susanne West till II vice ordförande.

För mera information och frågor, vänligen kontakta:
Frida Pihlajaniemi
Utvecklingschef
Tfn 040 715 1579, e-post: frida.pihlajaniemi@martha.fi

Christel Raunio
Förbundsdirektör
Tfn 050 351 3038, e-post: christel.raunio@martha.fi

Se alla artiklar