Har vi tillräcklig digital ekonomisk kompetens?

Har vi tillräcklig digital ekonomisk kompetens?

Det stora flertalet av oss ställs i dag inför en mängd frågor kring nätanvändning och ekonomi. Från att förstå bindande avtal till att hantera kryptovalutor finns det en djungel av information att förhålla sig till. Att vara medveten om risker och möjligheter är avgörande för att kunna fatta viktiga beslut i den digitala världen.

Är ett muntligt avtal bindande? Kan jag dela mina inloggningsuppgifter till banken med en närstående? Är en investering som ger hög avkastning förknippad med hög risk? Kan jag använda kryptovalutor som vilken valuta som helst i mina dagliga pengaärenden? Om jag har 100 euro på ett sparkonto och får 2 procent i ränta, hur mycket pengar finns det på kontot om ett år? Det här är exempel på frågor som många måste ta ställning till i dag. 

Ett avtal behöver inte vara skriftligt för att vara bindande och dina inloggningsuppgifter får inte delas med utomstående. Investeringar med hög avkastning ger också hög avkastning, den som påstår något annat förskönar verkligheten eller är en bedragare. Kryptovalutor är inte att likställa med en vanlig valuta och på ditt sparkonto kommer det att finnas 102 euro om ett år.

Digital ekonomisk kompetens

Enligt en färsk inhemsk forskningsrapport (Kalmi, Vaahtoniemi, Raijas, Ranta, Ruuskanen & Butura, 2023) finns det utrymme för förbättring i finländarnas ekonomiska kompetens. De senaste åren har frågan om digital kompetens diskuterats allt oftare. Begreppet omfattar traditionella ekonomiska färdigheter, såsom planering av ekonomin, sparande och skuldsättning, men också förmågan att röra sig tryggt i digitala nätmiljöer, att klara av att lösa problem som kan uppstå när man sköter sina ekonomiska ärenden på nätet samt att känna igen och kunna undvika bedrägerier.

Denna vecka uppmärksammas Global Money Week världen över. Årets tema är att skydda sina pengar och säkra sin framtid. Temat är viktigt och aktuellt då allt mera pengar går förlorade i bedrägerier varje år. Vi har skrivit om bedrägerier och hur vi kan känna igen dem här. Den som har gått Marthaförbundets kurs Trygg på nätet vet också ingen myndighet efterfrågar inloggning till din nätbank och att du aldrig får ge dina koder vidare till en närstående. På kursen får du också lära dig om att placeringsbedrägerier ofta utlovar mera än vad som är rimligt. 

Navigera tryggt på nätet

Det är lätt att falla i tankefällan att det är speciellt utmanande för seniorer att navigera tryggt på nätet, men faktum är att det är de yngre som har mest utmaningar. Det räcker nämligen inte att ha tekniska kunskaper för att sköta sina ekonomiska ärenden, det krävs också att du har en viss kunskap i hur saker och ting fungerar, och kanske till och med en viss skepticism är till nytta. När det gäller unga och deras attityder visar undersökningen att det ser ljust ut: De unga har förstått vikten av att spara och planera sin ekonomi. Däremot brister det något i själva kunskapen om hur man sköter sina ekonomiska ärenden, framför allt digitalt.

Det är ingalunda endast seniorer som utsätts för bedrägerier på nätet. Tvärtom är unga speciellt utsatta för så kallade VD-bedrägerier, där en bedragare utger sig för att vara din chef och drar nytta av att en nyanställd sommarjobbare kanske inte vågar ifrågasätta en uppmaning från chefen om att göra en pengaöverföring. Vad gäller nätfiske är också ungdomar utsatta. Det är tyvärr inte en slump att sms-meddelanden om att bankkontot har blivit kapat i regel skickas ut sent på kvällen, kanske på en fredagskväll med hopp om att den unga ska ha fokuset på annat håll och vara lättare att lura än normalt.

Våga fråga och ifrågasätta

I takt med att nätbedrägerier blir allt vanligare, och artificiell intelligens och automatisering gör att det blir allt enklare att framställa skickliga bedrägeriförsök, ser vi att Marthaförbundets ekonomirådgivning via de projekt som når speciellt unga har ett viktigt uppdrag. Vi hoppas att ungdomarna efter att ha tagit del av vårt material vågar fråga och ifrågasätta:

  • Är det här för bra för att vara sant?
  • Är det här rimligt och äkta?
  • Vem kan jag be om hjälp?

I en värld där snabbhet är ledordet och korta videor trendar samtidigt som vi genast vill bli rika behövs också i allra högsta grad också kunskap, läsförståelse och lite hälsosam skepticism. Här kan vi alla hjälpas åt i hemmet, i föreningen och i skolan. 

Här kan du lyssna på ett podcastavsnitt om bedrägerier. 

Kom på kurs!

Förbättra din ekonomi – en euro i taget

Den 15 maj 2024 klockan 15 arrangerar Marthaförbundet en digital föreläsning om trygg användning av internet för unga. Föreläsningen är kostnadsfri, men kräver förhandsanmälan. Du kan anmäla dig här. Föreläsningen lämpar sig bra för skolklasser och är främst avsedd för årskurs 2 på andra stadiet, men andra är också välkomna att delta.

Se alla artiklar