Ha koll på hyresavtal

Ha koll på hyresavtal

När du står inför att flytta till ditt eget hem är det avgörande att du har en bra förståelse för olika avtal och också kan hantera dem. Olika avtal utgör en grundläggande trygghet i den administrativa delen av att bo själv. Genom att säkerställa att du har koll, kommer din flytt att bli smidigare, och du kommer att känna dig mer säker och trygg med din nyfunna självständighet.

Hyresavtal

Oavsett vem du hyr av - skriv alltid ett kontrakt! Det är väldigt viktigt att du läser igenom och förstår alla avtal och kontrakt du skriver under. Det här gäller både när du hittar din drömbostad och får ett nytt jobb.

Hyran du ska betala står utskriven i ditt hyresavtal. Hyrans storlek kan variera mycket beroende på bostadens skick, renoveringar, ort, utrustning och storlek. I Finland gäller avtalsfrihet, vilket innebär att det inte finns en bestämd summa på förhand för hyror. Hyran ska täcka de kostnader som finns för bostaden. Jämför gärna därför på förhand priser för motsvarande bostäder för att veta om den angivna hyran är rimlig. Notera att en justering av hyran ska meddelas skriftligen och vara en överenskommelse. Hur är det avtalat i hyresavtalet?

Läs noggrant igenom hela hyresavtalet och se till att du förstår alla villkor och ansvarsområden. Det finns både visstidshyreskontrakt och tillsvidarehyreskontrakt. Speciellt villkor kring garantihyra, vatten, el, hemförsäkring och internet kan vara områden som skiljer sig en hel del. Ibland är de inkluderade och ibland behöver de tecknas skilt. Känns något oklart så be hjälp med att få det förklarat för dig och/eller omskrivet i kontraktet. Kolla även upp lagstiftningen kring uppsägning. Det är även ibland möjligt att förhandla om några av villkoren för att säkerställa att de passar just dina behov. När allt är klart, skriv under avtalet och se till att du får en kopia för din egen dokumentation.

Hyresavtal med varningstecken
Hyresavtal med varningstecken

Vad är en garantihyra?

När du letar efter en bostad och förbereder dig för din kommande flytt är det viktigt att förstå olika avtalsvillkor, inklusive begreppet garantihyra. Kolla därför noggrant upp hur mycket garantihyra som krävs för din bostad, och att du har pengarna redo innan du skriver på avtalet.

Garantihyra, ibland kallad deposition, är en summa pengar som du som hyresgäst betalar till din hyresvärd som säkerhet. Syftet är att täcka eventuella skador på bostaden eller obetalda hyror under din hyresperiod. Det finns två huvudsakliga sätt att hantera garantihyran:

  • Direkt till hyresvärden: Garantihyran betalas som en överföring till din hyresvärd. Denna metod kostar normalt inget extra. Pengarna ska returneras till dig efter att bostaden har genomgått en slutlig granskning och eventuell städning.
  • Hyresgarantikonto på banken: Garantihyran placeras på ett separat bankkonto i ditt namn. Detta konto är pantsatt (vilket kan innebära en mindre avgift). Pengarna förblir under din kontroll under hyresperioden. Pantsättningen hävs när både du och hyresvärden har undertecknat att garantihyran inte längre är i användning.

Om du lämnar bostaden i gott skick och har betalat alla hyror enligt överenskommelse ska hyresvärden återbetala hela garantihyran till dig.

Vad händer om jag inte får tillbaka min garantihyra?

Om du inte får tillbaka din garantihyra när du flyttar ut, påminn först din hyresvärd om att det är dina pengar. Om det uppstår tvister om skador på bostaden, krävs bevis från båda sidor. Om du är ansvarig för skador, har du rätt att begära kvitton för kostnader som täcktes av garantihyran. Du behöver inte stå för kostnader som inte är direkt kopplade till skadan. Tydlig kommunikation med din hyresvärd är nyckeln för att lösa eventuella problem kring garantihyran.

Andra viktiga avtal

I samband med en flytt behöver man också ha koll på många andra avtal och abonnemang så som el, telefon, internetabonnemang, med mera. Börja med att lista de avtal du behöver och konkurrensutsätta dem. Dubbelkolla även i ditt hyresavtal vilka tjänster som kanske redan är inkluderade i hyran och vilka avtal du behöver teckna själv. Kom även ihåg att använda dig av möjliga studierabatter.


Se alla artiklar