Gunvor Brettschneider är årets Fredrika-stipendiat

Kommittén för Fredrika Runebergs stipendiefond inom ramen för Svenska kulturfonden har valt Gunvor Brettschneider till årets pristagare.

Årets Fredrikastipendiat hade en tuff start i livet då hon, tio år gammal, tillsammans med sin familj i samband med fredsfördraget med Sovjetunionen blev stämplad som fiende i eget land. På grund av pappans tyska bakgrund internerades familjen ett och ett halvt år. Då de frigavs 1946 hade de förlorat både sitt hem och all egendom.

Händelserna i barndomen har spelat en stor roll i hur hennes liv format sig. Genom att dela med sig av sina upplevelser har hon gett ett ansikte åt alla de som internerades och hon har bidragit till att de drabbade civilpersonerna fått upprättelse och gottgörelse av finska staten.

Hon har en lång bakgrund inom vård- och omsorgssektorn och har ägnat sitt liv åt att hjälpa dem som är i nöd. Frågor som gäller både unga och äldre ligger henne varmt om hjärtat och hon är en förespråkare för kvinnors rättigheter.

Hennes utbildning och yrkeserfarenheter, bland annat som rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan och socialattaché vid Finlands ambassad i Stockholm, har också styrt hennes åtaganden i politiken, där hon aktivt fört fram social- och hälsovårdsfrågor. Hennes engagemang såväl inom frivilligorganisationer som i yrkeslivet och i politiken visar hennes samhällsmoderlighet och har gjort henne till en inspirationskälla över generationsgränser.

Gunvor Brettschneider är pensionär och bosatt i Helsingfors. Hon är medlem i Helsingfors stadsfullmäktige. Till utbildningen är hon sjuksköterska, socialsköterska och magister i samhällsvetenskaper.

Mera information ger Carola Sundqvist, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och ordförande för priskommittén 2014, tfn 044 281 4854.

Pressmeddelande 2.9.2014

Se alla artiklar