Gör en skillnad, delta i kommunalvalet!

1.Vi behöver social- och hälsovårdstjänster som är tillgängliga och möjliga för alla. I vårt land finns flera grupper som har svårt att klara vardagen ekonomiskt, bl.a. de långtidsarbetslösa, alla de över 90 000 folkpensionärer som lever under existensminimum och en stor del av ensamförsörjarna. Låt också dem ha rätt till lika vård och service på sitt modersmål utan att behöva bli utan hjälp p.g.a. sin ekonomiska ställning.

2.Våra skolelever behöver en sund uppväxt. En skollunch tillredd på kvalitativt goda livsmedel med ett tillräckligt näringsinnehåll är en förutsättning för att eleven ska orka jobba en hel skoldag. Med ökade livsmedelspriser är kravet på att höja budgetanslaget för skolmåltiden stort, om vi fortsättningsvis vill kunna erbjuda våra skolelever en näringsrik och kvalitativ skollunch med en omväxlande meny. Därtill vill vi att elevvården ska ha tillräckliga resurser för att kunna ta hand om våra barn och unga i skolan. Kolla med din politiker om hon/han vill avsätta tillräckligt med resurser för detta.

3.Ökad kollektivtrafik till ett skäligt pris och med flera alternativ garanterar ökad användning av allmänna fortskaffningsmedel och därmed minskad körning med egen bil. Fördelen är en minskad nedsmutsning av miljön, renare luft och större möjlighet till en hållbar utveckling. Vill din kommunalpolitiker dra sitt strå till stacken?
Använd din röst i kommunalvalet. 10 000 marthor kan göra en skillnad!

Katarina Rejman, ordförande
Christel Raunio, verksamhetsledare
Se alla artiklar