Ge barnet en gemensam måltid!

Ge barnet en gemensam måltid!


Foto från Tack för maten!-projektets familjematlagningskurs.

Enligt en studie som utförts av Institutet för hälsa och välfärd, med nästan 100 000 elever, äter färre än hälften av eleverna i åk 8–9 en gemensam måltid hemma med sin familj. Kring en tredjedel av eleverna uppger att de inte äter skollunch varje dag, och 43 procent att de inte äter morgonmål dagligen.

Man kan fråga sig vad dessa växande ungdomar egentligen får i sig? Det är kanske lätt hänt att måltiderna ersätts med osunda mellanmål som innehåller rikligt med energi och för lite näringsämnen.

Vi är oroade över att ungdomarna inte får i sig den näring de behöver, men också över att trenden med en gemensam måltid i familjen tycks bli allt flackare. Förutom att den gemensamma måltiden innebär mat tillsammans erbjuder den också ett tillfälle för avkoppling och tid tillsammans. Måltiden är bra, både för det fysiska och psykiska välmåendet. Trygghet skapas när vi får äta tillsammans.

Dessutom visar forskning att få eller inga gemensamma måltider och barns övervikt har en koppling (enligt Greco-studien som publicerades i European Journal of Clinical Nutrition i maj 2014). Samma forskningsrapport visar att barn som äter en gemensam måltid med familjen löper en 35 procent mindre risk för ätstörningar och är mera benägna att äta hälsosamt.

Det viktigaste är att man sätter sig ner vid bordet och äter tillsammans, oavsett vilken måltid det gäller. Som vuxna fungerar vi som förebilder för våra barn och unga. En positiv stämning runt matbordet skapar en positiv attityd till den gemenskap måltiden utgör, och till att våga pröva på nya smaker, om detta erbjuds. Matvanor skapas i ung ålder och genom att uppmuntra barnet till att våga pröva på olika smaker och visa att alla äter samma mat ger man också barnet ett intresse för måltiden och en positiv attityd till maten.

Om man har svårt att komma på vad man ska äta till middag rekommenderar vi en titt i Marthaförbundets receptbank, gå också in på Tack för maten!-projektets hemsida på martha.fi. Ta med barnen i matlagningen, tillsammans gör ni något som ni alla får glädje av och kan njuta av.

Låt oss skapa en trend där nästa undersökning visar att mer än hälften av våra elever i åk 8 och 9 får äta åtminstone en måltid med sin familj varje dag. För våra barns fysiska och psykiska hälsas skull!

Christel Raunio, förbundsdirektör
Sofia Grynngärds, projektledare för Tack för maten!
Elise Hindström, verksamhetsledare för Ungmartha rf

Insändaren publicerades i HBL 20.11.2014.

Se alla artiklar