Gamla kläder tar ny form

Gamla kläder tar ny form

I Finland uppstår cirka 58 miljoner kilo textilavfall årligen. Den del av avfallet som inte återanvänds samlas numera upp av avfallscentralerna och omvandlas till energi genom förbränning.

Avfallscentralen Stormossen, som ägs av sex österbottniska kommuner, har redan under många år återvunnit textilavfall och för den innebär den nya förordningen ingen större förändring. År 2014 samlades 184 000 kilo textilavfall in vid Stormossens ekopunkter. Stormossen samarbetar med organisationen UFF, som har klädinsamlingskärl vid 47 av de 180 ekopunkterna runtom i kommunerna. I dem kan man lägga hela och användbara kläder, som sedan säljs eller skickas till u-länder. Det är endast de textilier som folk inte vill att ska återanvändas eller som är i så dåligt skick att de inte kan användas, som bränns i avfallförbränningsanläggningen Westenergy och sedan blir till elektricitet eller fjärrvärme.

I Finland pågår det flera olika projekt som syftar till att återvinna textilavfall, säger Stormossens informationschef Nina Lindman.

Utveckling pågår

Projekten verkar ännu vara i sin linda. Statens tekniska forskningscentral och Aaltouniversitet arbetar för att hitta metoder där fibrerna i textilierna kan separeras och återvinnas. De separerade cellulosafibrer kan spinnas till garn, medan polyesterfibrer kan smältas ner för att användas till exempel för att tillverka komposit. Om några år kan det kanske vara möjligt att tillverka hygienartiklar av återvunna textilfibrer.

Övriga exempel på återanväning av kläder är bland annat Åbo stad som tillsammans med Åbo yrkeshögskola har ett projekt där reklambanderoller återvinns och används som material för till exempel väskor. Transportföretaget Lassila & Tikanoja samarbetar med butikskedjan Sello genom att samla in använda kläder som sedan säljs via webbutiken Emmy och Föreningen Hope och företaget Dafecor som tillverkar produkter av återanvända textiler.

– Det finns mycket textilier i avfallet och det vore vettigt att göra något av det. När det bränns blir textilavfallet el och fjärrvärme, ett ok alternativ tills det kommer ett bättre alternativ, säger Lindman.

Foto: Johannes Tervo

Se alla artiklar