Fruktträdgården – en kvinnohistoria

Fruktträdgården – en kvinnohistoria

Under 1920-talet engagerade Föreningen Martha sina medlemmar i trädgårdsodlingens konster. Trädgården skulle vara husmors åker. Den skulle fylla hushållets vinterbehov och också ge ett välkommet ekonomiskt bidrag till hushållet.

Årets matkulturmagasin med temat fruktträd kunde väl inte ha kunnat utkomma mer lämpligt än ett år när äppelskörden är rekordartad och plommonträden bågnar av frukt. Vi har mycket att lära oss av vår historia. Att ta tillvara är inte ledordet när det flesta av oss aldrig upplevt nöd och kristider. Men jag är säkert inte ensam om att ha funderat över alla skördar som blir oplockade och frukt som av olika orsaker inte blir tillvaratagen. Företagen har redan sett en nisch i detta. Överblivna äpplen som inte annars skulle komma till användning samlas in och pressas till saft. Vilken fin idé!

Men hur kan vi alla hjälpas åt att ta tillvara hemträdgårdarnas fruktsvinn? Varje höst ruttnar tusentals ton med frukter bort. Samtidigt kör vi till affären och köper långväga äpplen. Kan vi alla dra vårt strå till stacken och börja fruktförmedla på sociala medier, på anslagstavlan i matbutiken, skolan eller biblioteket? Sprida ordet att frukten är fri!

Andrea Hasselblatt
Ordförande Finlands svenska Marthaförbund

Se alla artiklar