Frivilliga pensionsförsäkringspremier

Svar:
Det var nog inte bara ett försäljningstrick, premierna (det vill säga pensionsdelen inte livförsäkringsdelen) är nog fortfarande avdragbara men mera begränsat än tidigare. Man får alltså i beskattningen för år 2006 (gäller även redan år 2005) avdra premierna för nya försäkringar (tecknade 6.5.2004 eller senare), vars utbetalning börjar tidigast då föräkringstagaren fyllt 62 år, från sina egna kapitalinkomster.

Avdraget är högst 5000 euro. Man får alltså inte avdra makas/makes premier längre. Har man inga eller för små kapitalinkomster får man avdra 28 % av premierna eller den del av premierna som överstiger kapitalinkomsten som en särskild underskottsgottgörelse (jämför med bostadslåneräntor) från skatten på förvärvsinkomster upp till 1400 euro.

Har man inte heller tillräckligt hög skatt på förvärvsinkomster kan underskottsgottgörelsen eller del därav överföras till eventuell maka/make, vilket görs automatiskt av skattemyndigheterna. Förlust fastställs inte på grund av pensionsförsäkringspremier. Observera att man sedan på den lyfta pensionen betalar kapitalinkomstskatt.

Ovanstående förfarande gäller från och med år 2006 även för så kallade gamla försäkringar (tecknade före 6.5.2004). När det gäller dem kan nämnas att de från och med år 2010 inte längre är avdragbara om pensionsåldern är lägre än 62 år. Man bör alltså innan dess fundera om man borde ändra försäkringsvillkoren.

Beträffande gamla försäkringar innebär förändringarna också att man dels kommer att få pension som beskattas som förvärvsinkomst dels som kapitalinkomst beroende på när premierna är inbetalda. Man behöver dessbättre inte själv hålla reda på vad som är vad, försäkringsbolagen underrättar beskattaren.

Detta kan sägas vara huvudregler beträffande beskattningen och beaktar inte till exempel om man också har en av arbetsgivaren tecknad frivillig pensionsförsäkring. Som kuriositet i detta ”avdragssammanhang” kan nämnas att det också finns frivilliga pensionsförsäkringar vars premier inte är avdragbara, tänkta för personer som varken har kapital- eller förvärvsinkomster!?

Se alla artiklar