Frida Nylund ny verksamhetsledare för Marthaförbundet

Frida Nylund ny verksamhetsledare för Marthaförbundet

Frida Nylund, 38, har tidigare arbetat som organisationsplanerare och utvecklingschef vid Marthaförbundet samt som verksamhetsledare för förbundets barn- och ungdomsorganisation Ungmartha rf.

– Mitt hjärta klappar för Martha. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att vi agerar i tiden, utan att ge avkall på vårt snart 117-åriga uppdrag att sprida kunskap om vardagshantering. Det känns bra att få vara med i Svenskfinlands största kvinnonätverk och tillsammans arbeta för en hållbar livsstil, säger Nylund.

I dag utgör arbetet med barnfamiljer en allt viktigare grund för Marthaförbundets projektfinansierade verksamhet.

– Marthaförbundet har en central utkiksplats i samhället. Vi fungerar som en kanal då det gäller att påverka kvinnornas och familjernas välfärd, och vi vill vara med och erbjuda varje kvinna möjlighet till och kunskap om en balanserad och hållbar livsstil. I dag förhåller sig kommunerna positivt till ett samarbete med organisationer i tredje sektorn. Jag ser fram emot att få arbeta med att skapa modeller för en fortsatt fungerande samverkan för att öka och utveckla Marthaförbundets förebyggande rådgivningsverksamhet.

Frida Nylund är född och uppvuxen i Liljendal, Lovisa, och har studerat vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Hon bor i Helsingfors, till familjen hör maken Jörgen Holm och bonusbarnen Emilia, 15, och Saba, 24.

På frågor svarar:
Andrea Hasselblatt
Förbundsordförande
Tfn 040 191 9424
Pressmeddelande 2.12.2015
Se alla artiklar