Förpackningskampanj startar 22.1.2009

Betydelsen av Bäst före och Sista användningsdag klargörs
I kampanjen klargörs skillnaderna mellan märkningarna Bäst före och Sista användningsdag. Samtidigt görs en genomgång av många andra märkningar som är gjorda för konsumenten och som finns på förpackningarna. Märkningarna på förpackningarna med mat för sällskapsdjur studeras också.

Ett viktigt mål för kampanjen är att handleda konsumenterna att kontakta myndigheterna när bristfälliga märkningar upptäcks.

Kampanjstart 22.1.2009 i Helsingfors
Kampanjen startar den 22 januari 2009 med ett öppningstillfälle i Helsingfors. Där offentliggörs Eviras nya broschyr 7 orsaker att läsa förpackningspåskrifterna och resultaten av en enkätundersökning om läsning av förpackningspåskrifter.

Under kampanjåret ordnar olika organisationer lokala evenemang för allmänheten på olika orter. I slutet av året upprepas enkätundersökningen för att visa resultatet av kampanjen.

Kampanjens teman
Kampanjens teman växlar varje månad. De presenteras på kampanjens webbsida som öppnas i januari. På sidan finns information om förpackningspåskrifter och tävlingar samt en evenemangskalender med presentation av alla evenemang i anslutning till temat samt deras kontaktpersoner.

Mera information om kampanjen finns också på kampanjens hemsida (på finska) och på Eviras webbplats (på svenska).

Kampanjens arrangörer
Kampanjen genomförs av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Finlands svenska Marthaförbund r.f., Kuluttajat - Konsumenterna rf, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Finlands Konsumentförbund rf. Även andra organisationer deltar i kampanjen.

Ytterligare information:

Överinspektör Annika Nurttila, tel. 020 77 24290
Överinspektör Tytti Itkonen, tel. 020 77 24296
Informatör Katriina Jauhiainen tel. 020 77 24012
Se alla artiklar