Föreslå årets Fredrika Runeberg-stipendiat

Föreslå årets Fredrika Runeberg-stipendiat

Vi efterlyser människor som arbetar med anti-mobbning, mot våld och utanförskap.

I år vill vi lyfta upp samhällsmoderlighet i form av insatser som gjorts inom förebyggande arbete mot mobbning, våld och utanförskap, vi vill lyfta fram en grupp eller en person som jobbat för inkludering och trygghet. Ifjol gick stipendiet till sameaktivisten Petra Laiti.

Känner du en person, grupp eller organisation som samhällsmoderligt jobbar inom förebyggande arbete mot mobbning, våld och utanförskap?

LÄMNA IN ETT FÖRSLAG!

Fredrika Runebergkommittén tar nu emot förslag på mottagare av årets Fredrika Runebergstipendium.

Du kan föreslå en person, arbetsgrupp eller organisation som jobbar eller verkar inom vilken sektor som helst. Det viktiga är att stipendiaten gör en tydlig, samhällsmoderlig insats för sina medmänniskor.

Lämna in ditt förslag mellan den 29 april och 13 maj 2024.

Läs mer om stipendiet och se en lista på tidigare mottagare.

Läs mer

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september. Mottagaren utses av en kommitté med representanter för


Se alla artiklar