Föreningsaktuellt: Modiga kvinnor (och en man) på Marthaforum

Föreningsaktuellt: Modiga kvinnor (och en man) på Marthaforum

– Vi ville lyfta fram modiga kvinnor i olika åldrar och med olika kunskaper. Vi hade föreläsningar om allt från bemötande, jämställdhet, etik och moral till närodlat, ledarskap och informationssökning. Vi ordnade också workshoppar med smyckesverkstad och första hjälpen i att sticka och sy, säger Maria Rajalin, verksamhetskoordinator vid Helsingforsföreningen.

– Vi har så många fina förmågor inom vår egen förening. Varför alltid tänka att föreläsaren ska komma utifrån? Vi ville lyfta kvinnor i vår egen förening och låta dem få dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Marthaföreläsarna tackade alla genast ja, och ställde upp helt gratis, vilket gjorde att en summa kunde doneras till den oberoende hjälporganisationen Läkare utan gränser.

Även inbjudna föreläsare fanns med under dagen. Nina Rung och Peter Svensson från Sverige presenterade Huskurage, ett initiativ med målet att förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det blev också det övergripande temat för hela forumet: att lyfta vardagsmod.

Kocken, kreatören och företagaren Malin Båtmästar från Vasa var en annan inbjuden föreläsare. Hon talade om hur hon valt att gå sin egen väg och ”ta köksvägen till toppen”.

Marthaforumet, som lockade cirka 120 deltagare, riktade sig först och främst till marthor, men även en del blivande marthor fanns bland deltagarna. Forumet hölls i en skola och det visade sig vara ett lyckat koncept. Eleverna ställde upp frivilligt, fungerade som våningsvärdar och ordnade en dansuppvisning, skolkören sjöng.

Helsingforsföreningens styrelse hade bakat kaffebröd, och ”marthakaféet” höll öppet hela dagen, så att den som ville kunde ta sig en kopp kaffe och umgås. Även lunchsoppa kunde man köpa under dagen.

Programmet var digert med många intressanta föreläsningar. Hela programmet hittar du här.

Text: Petra Högnäs

Helsingfors svenska Marthaförening består av ett fyrtiotal kretsar med sammanlagt 860 medlemmar.

Se alla artiklar