Föreningsaktuellt: Inspirationskväll i Petalax

Föreningsaktuellt: Inspirationskväll i Petalax

Precis så tänkte styrelsen i Petalax Kyrkoby Marthaförening då den kontaktade grannföreningen och bjöd in till inspirationskväll. Föreningen har i många år haft en varierande verksamhet med goda föreläsare varvat med praktiska kurser bland annat för barn och unga. Petalaxmarthorna har även aktivt varit med i integrationen av de kvotflyktingar som flyttat till byn.

Även om man har en bra verksamhet med ett tydligt syfte är det inte alla gånger så lätt att få nya medlemmar. Att värva nya medlemmar är på inget sätt ett självändamål, men för att föreningen ska överleva är det viktigt att det tillkommer nya medlemmar. Därför ordnade Petalaxföreningen en kväll där det efterlystes spännande idéer och fräscha tankar om föreningens fortsatta verksamhet. Alla kvinnor nyfikna på martha bjöds in.

Erika Sillander och Sara Snickars från Malax Mittemellan Marthaförening kontaktades och bjöds in som inspiratörer.

– Malax Mittemellan Marthaförening är en nygrundad förening som bara verkat i några år. På kort tid har föreningen rekryterat många nya medlemmar. Föreningen har varierat program och en hel del utåtriktad verksamhet. Vi ville gärna höra hur de gör och hur det lyckats rekrytera så många, säger Kristina Vesterback, ordförande i Petalax Kyrkoby Marthaförening. Det är inspirerande att höra hur andra gör, och vi kan alla lära av varandra.

Våga bjuda in!

Sara Snickars är ordförande i Malax Mittemellan Marthaförening och tog sig mer än gärna an uppdraget att åka till Petalax och berätta om sin förening.

– Så kul att man ville höra mera om vår förening och hur vi tänker, säger Sara. Jag tycker att det är modigt att man öppnar upp sin förening och bjuder in, att man på riktigt är intresserad av att höra hur andra gör och tillsammans diskutera vad som funkar bra och vad man kan utveckla. Att våga lyssna in vilka tankar potentiella medlemmar i olika åldrar har, visar att man på riktigt är intresserad av att få med nya medlemmar.

– I vår förening har vi satsat mycket på att man ska känna sig inkluderad även om man inte är med på allt. När vi träffas satsar vi på att göra saker tillsammans, allt från att koka och kaffe och duka fram till att få vara med och påverka innehållet i verksamheten. Allt för att stärka gemenskapen. Det ska vara kravlöst och varierat innehåll på våra träffar. Men det är naturligtvis verksamheten i enlighet med det som Marthaförbundet förespråkar som ska vara det centrala och utifrån det byggs hela föreningens verksamhet upp.

– Det ska inte finnas någon konkurrens mellan föreningar, och fint skulle det vara om alla som vill bli marthor skulle hitta en förening att trivas i. Vi, vår förening, mår ju också bra av att det finns en livskraftig förening i grannbyn, då kan vi samarbeta och ha utbyte av varandra, säger Sara och tillägger att de flesta marthaföreningar på mindre orter ofta samarbetar med olika föreningar men att de också kunde samarbeta mera med andra marthaföreningar.

Är ni nyfikna på verksamheten i en annan förening? Tveka inte att ta kontakt med föreningen och be om att få träffas, besöka föreningen eller på annat sätt få inspireras!

Text: Petra Högnäs
Foto: Johannes Tervo
I Malax kommun finns förutom Malax Mittemellan Marthaförening och Petalax Kyrkoby Marthaförening, Bergö, Nyby, Yttermalax och Övermalax Marthaförening.
Bildtext: Sara Snickars (t.v.), ordförande för Malax Mittemellan Marthaförening, delade med sig av sina erfarenheter på Petalaxmarthornas inspirationskväll. Bilden är från det loppisrace föreningen arrangerade sommaren 2015.
Se alla artiklar