Föreningsaktuellt: Esbo Marthaförening 110 år

Föreningsaktuellt: Esbo Marthaförening 110 år
"Den första marthasammankomsten i Esbo hölls för 110 år sedan i Lagstad folkskola den 15 januari 1906. Nitton kvinnor hade samlats och fattade beslut om att grunda en marthaförening. 'Föremål för föreningens verksamhet skulle utgöra särskildt den arbetande klassens qvinnor, gamla och unga.' Till ordförande utsågs grevinnan Olga Wasastjerna (f. Armfelt) från Gumböle gård." Så inleder Esbomarthorna sin skrift om föreningens hundratioåriga historia, gå in och läs mera här.
Se alla artiklar