12 tips: så förbereder du dig ekonomiskt inför pensionen

12 tips: så förbereder du dig ekonomiskt inför pensionen

Att bli pensionär innebär ofta en stor förändring i livet. Men till skillnad från många andra förändringar är ålderspensionen något som du kan förbereda dig på, såväl mentalt som praktiskt och ekonomiskt.

Som alltid när något stort händer i livet lönar det sig att stanna upp och reflektera över hur förändringen påverkar hur du mår, din ork, dina relationer och din ekonomi.

Att gå i pension handlar inte enbart om att sluta arbeta, det påverkar din vardag på många olika sätt. Pensionen kommer att påverka bland annat tidsanvändningen, du får avsevärt många fler timmar i dygnet att fylla. För vissa är det här en lättnad, för andra en utmaning.

Din ekonomi påverkas då pensionen är avsevärt mycket lägre än lönen under arbetskarriären, vilket kan kräva omställningar i hur och vad du konsumerar. Du går också miste om olika anställningsförmåner, men å andra sidan kan du få förmåner som tillkommer pensionslivet.

Källa: Taskinen, Sirpa: Hyvillä mielellä eläkkeelle.

12 tips: så förbereder du dig ekonomiskt inför pensionen
 1. Ta reda på vad som gäller: Kontrollera på förhand villkoren och storleken på din kommande pension: när kan du gå i pension, hur stor kommer den att bli och hur påverkar en förkortning eller förlängning av din arbetskarriär storleken på pensionen?
 2. Kolla upp vad din vardag kostar: Vilken är din konsumtionsnivå? Vad kostar din vardag? Det är viktigt att känna till vad dina obligatoriska utgifter är när dina inkomster kommer att sjunka.
 3. Gör upp en budget: När du vet hur stora dina utgifter är kan du lättare göra en realistisk budget. Komplettera med eget sparande. Spara och placera inför den kommande pensionen om du har möjlighet. Ju tidigare du börjar, desto mindre belastande blir det på månadsnivå och desto mera får du nytta av ränta på ränta-effekten.
 4. Se över dina skulder: Speciellt dyra krediter lönar det sig att betala före pensionen. Fundera också på om du kan betala eventuella bostadslån innan dina inkomster sjunker, för att lättare klara av boendekostnaderna.
 5. Se över dina löpande kostnader och fundera på vad som är nödvändigt och vad som är valbart: Passa också på att konkurrensutsätt dina tjänster. Granska även om ditt aktuella försäkringsbehov överensstämmer med dina avtal. Dina försäkringsbehov kan också variera under livet, beroende på livssituationen, skuldsättning och på dina åtaganden.
 6. Förbered dig på oväntade kostnader: När inkomsterna sjunker är det viktigt att ha en buffert för oväntade utgifter. Många pensionärer uppger att deras ekonomi inte skulle klara av stora händelser som rörsanering, sjukdom eller makans dödsfall. Spara därför ihop till en buffert och kom ihåg att varje euro i buffert är bättre än ingenting.
 7. Granska ditt boende: En stor del av våra utgifter går till boende. Fundera därför på om ditt boende är lämpligt med tanke på din kommande livsförändring. Tänk på kostnader, kommande renoveringar, bekvämlighet och livskvalitet.
 8. Se över din situation på arbetet: De sista åren du arbetar kan du kräva anpassning. Ta inte för givet att du bör och ska arbeta med samma uppgifter och i samma utsträckning ända till pensionen. Kanske din arbetsgivare är villig att anpassa dina arbetsuppgifter för att ta tillvara din kompetens och hjälpa dig att må bra de sista åren i arbetslivet? Ta också reda på vad deltidsarbete skulle kosta dig i lönebortfall och pensionsbortfall om du väljer att gå ner i arbetstid, och vice versa, om du väljer att fortsätta arbeta deltid efter pensionen, antingen inom din egen bransch eller med något helt annat. Väg in alla faktorer, såsom ekonomi, trygghet, hälsa och livskvalitet.
 9. Tänk igenom dina människorelationer: Många stöder sina yngre släktingar ekonomiskt. Det är viktigt att du kan säga nej om dina nya ekonomiska omständigheter inte längre ger utrymme för det.
 10. Fundera på juridiken: I alla livssituationer är det viktigt att fundera på juridiska aspekter, men behovet blir extra stort ju äldre man blir. Fundera därför på hur du vill att dina tillgångar ska delas och vem som ska vara din intressebevakare. Det lönar sig att skriva ett testamente och en intressebevakarfullmakt i god tid. Mera läsning om intressebevakning: Välj intressebevakare i god tid
 11. Ta hand om din hälsa och ditt välmående: Ta hand om dig själv och njut av livet. Spara inte in på bekostnad av din hälsa, tvärtom tackar din plånbok dig om du stöder din hälsa. Kom också ihåg att dina pengar är just dina. Det är du som bestämmer om du vill använda dem enligt eget tycke, eller om du vill efterlämna något till arvingar.
 12. Ha också en plan för att realisera dina eventuella placeringar när det är dags att börja använda av dem: Fundera kring din risknivå. Vad gäller placeringar går tid och risk hand i hand och i takt med stigande ålder vill du kanske gå ner i risknivå.
Se alla artiklar