Eva Biaudet marthornas kandidat i KOC:s ordförandeval

Eva Biaudet marthornas kandidat i KOC:s ordförandeval

Vi föreslår att riksdagsledamot Eva Biaudet väljs till ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund KOC, eftersom kandidaten enligt vår mening med sitt kunnande och sina nätverk bäst kan främja jämställdheten mellan kvinnor och män, kvinnornas ställning samt flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Eva Biaudet har starkt förbundit sig till ovan nämnda uppdrag, och kan uppvisa både nationella och internationella resultat.

Biaudet har ett omfattande samhälleligt nätverk som sträcker sig över partigränserna och god kännedom om olika intressegrupper. Hon har förmågan att påverka samhället via organisationssektorn, politiken, ministerier och intresseaktörer, medier, stiftelser samt den offentliga sektorn, vilket är en förutsättning för att framgångsrikt kunna sköta uppdraget. Kandidaten har gedigen kunskap om hur beslutsfattandet i samhället är organiserat och god erfarenhet av hur förändringar i samhället ska genomföras. Biaudets arbetsinsats uppskattas stort.

Mänskliga rättigheter

Under hela sin karriär har Biaudet har aktivt försvarat mänskliga rättigheter. Hon har verkat som riksdagsledamot åren 1991–2006. Åren 1999–2000 och 2002–2003 var hon jämställdhetsminister och omsorgsminister. Sedermera utsågs hon till OSSE:s specialrepresentant för bekämpning av människohandel och lämnade riksdagsarbetet. Hennes arbete för bekämpning av människohandel har vunnit internationellt erkännande. Hon har på ett förtjänstfullt sätt fört kvinnors talan och krävt deras rättigheter samt arbetat för att förbjuda sexköp och begränsa hatskriverier.

– Eva Biaudet värnar om samhället och om människorna. Hon har visat att hon kan ta sig an stora utmaningar och genomföra svåra uppgifter. Vi är stolta över att hon har valt att ställa upp som vår kandidat i KOC:s ordförandeval, säger Andrea Hasselblatt, ordförande för Marthaförbundet.

Jämställt samhälle

KOC:s målsättning är att kunniga kvinnor i beslutsfattande ställning tillsammans bygger ett jämställt samhälle. Vår kandidat har visat att hon har egen vilja, kunskap och mod att främja kvinnornas ställning, jämställdhet mellan båda könen samt flickors och kvinnors mänskliga rättigheter enligt de värderingar KOC har. Detta tack vare en bred arbetserfarenhet.

Biaudet känner som riksdagsledamot och före detta minister till arbetet för jämställdhet och den därtill hörande lagstiftningen samt även de utmaningar och förändringsbehov som finns. Åren 2010–2015 verkade hon som minoritetsombudsman och diskrimineringsombudsman. Kandidaten har ett brett kunnande och erfarenhet av arbete i anslutning till internationella nätverk, bland annat som medlem av FN:s permanenta forum för ursprungsbefolkningar, och hon är insatt i beslutsfattningsmekanismerna i såväl EU som FN.

Kandidatens specialkunnande ligger i hennes arbete att stärka jämställdheten mellan kvinnor och män, de mänskliga rättigheterna samt jämlikhet och mångfald i samhället. För att låna kandidatens egna ord: en politiker bör vara modig och våga försvara det hon tror på för att världen ska bli bättre för oss alla. Marthornas värderingar ligger nära kandidatens.

På eventuella frågor svarar:
Gilla Granberg
Verksamhetsledare

Tfn 050 911 2050

Pressmeddelande 14.10.2015

Se alla artiklar