Eva Biaudet är årets Fredrika

2006 är året då vi firar 100 år av kvinnors rösträtt i Finland och årets pristagare är en utmärkt representant för uppmärksammandet av denna historiska framgång. Stipendiet ges till riksdagsledamot Eva Biaudet för hennes mångåriga arbete och outtröttliga engagemang på politikens område. Hennes brinnande intresse, visionära tänkande och öppenhet i samhällsdebatten vittnar om ett djupt och aktningsvärt engagemang, särskilt för de frågor som rör barn, minoriteter och utsatta grupper i samhället.

Samhällsmoderlighet är ett begrepp som hör samman med de visioner om ett jämställt samhälle som rösträttskampens kvinnor förespråkade. Tack vare deras gärningar har vi kommit långt, men fortsättningsvis kräver arbetet för jämlikhet och rättvisa sina engagerade förespråkare som vågar visionera och tro på sin sak. Eva Biaudets arbete och drivkraft kan med fördel tillskrivas samhällsmoderlighet av vår tids mått. Liksom våra förmödrars insatser, visar Evas arbete att litet och stort hör ihop, det rymmer allt från värnandet om samhällets minsta enheter - individen och familjen - till ett globalt ansvar. Eva är en modern kvinna som fortsätter de uppgifter många generationer kvinnor före henne arbetat för. Eva är likt Fredrika Runeberg en föregångare i både samvets- och samhällsfrågor.

Eva Biaudet räds inte utmaningar och motstånd. Hennes förtjänstfulla arbete, inte minst för jämställdhet och jämlikhet, vittnar om insatser där även många gånger ett stort mått av mod har behövts. Hon säger själv att "man måste våga för att få en bättre värld - i smått och stort".

Kommittén för Fredrika Runeberg-fonden

BAKGRUND:

Fredrika Runebergs stipendiefond

Fredrika Runebergs stipendiefond instiftades år 1986 av fil.dr Karin Allardt-Ekelund, den främsta kännaren av Fredrika Runebergs livsverk, inom ramen för Svenska kulturfonden, och har sedan dess utdelat ett årligt stipendium till personer som i Svenskfinland utfört en ”samhällsmoderlig gärning”.

Fondens syfte är att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella ”samhällsmoderlighet” som var utmärkande för henne. Stipendier utdelas till förtjänta personer som arbetar i Fredrika Runebergs anda.

I Fredrikakommittén ingår representanter för följande organisationer: Finlands svenska Marthaförbund, Delegationen för Svenska kulturfonden, Svenska kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.

Stipendiet utdelas årligen den 2 september i makarna Runebergs hem i Borgå.

”Fredrika Runeberg var en stor människa som måste undertrycka sin begåvning och som ständigt hade dåligt samvete för sin intellektuella verksamhet”. – Karin Allardt Ekelund

Fredrika Runeberg-stipendiater

1987 med.lic. Gisela Gästrin
1988 fil.mag. Siv Their
1989 barnträdgårdslärare Ann-Charlotte Elo
1990 pol.mag. Paula Wilson
1991 lärare Birgitta Vikström
1992 författare Yvonne Hoffman
1993 fil.dr Ann-Mari Häggman
1994 socionom Ebba Jacobsson
1995 fil.dr Merete Mazzarella
1996 människorättsrapportör Elisabeth Rehn
1997 frilansjournalist Marianne Ivars
1998 författare Birgitta Boucht
1999 sjuksköterska, ordf. för Nada Hope r.f. Nytte Ekman
2000 Kristina och Fjalar Holmqvist
2001 författare Märta Tikkanen
2002 familjerådgivare Astrid Segersven
2003 författare Elsa Westerholm
2004 docent, ped.dr Mirjam Kalland
2005 barnträdgårdslärare Marianne Käcko, Bul-An
Se alla artiklar