Energisparande

Svar:
Då det gäller frågan om att be offerter från olika elbolag kan man väl säga att naturligtvis lönar det sig, isynnerhet för dem som använder el till uppvärmning av bostad och/eller vatten. Man bör också minnas att överföringskostnaden för el inte kan överflyttas till ett annat bolag, så det är inte hela utan endast omkring hälften av den totala elkostnaden man kan påverka. Är elkonsumtionen däremot liten, blir vinsten inte så stor räknat i euron. Å andra sidan kostar ändringen i allmänhet inget annat än litet besvär.

Då det gäller elkonsumtionen kan man nog genom sina vanor påverka den. Men också nu gäller att inbesparingen i euron räknat blir märkbarare för dem som använder el till uppvärmning av bostad och/eller vatten. Slösaktiga vanor kan nog även för en familj som bor i höghuslägenhet göra elräkningen över tre gånger så stor jämfört med för en familj med sparsamma vanor.

Sparsamma vanor innefattar bland annat just att släcka apparater som ingen använder, att släcka även viloläget på de flesta apparater, att släcka onödig belysning, att placera, sköta och använda kylanläggningar rätt, att tvätta och diska med fulla maskiner och lämpliga program, att ugnens värme utnyttjas optimalt och att kokkärlen används med lock och sätts på kokplattor som är lika stora eller mindre än kärlets botten.

Det här är alla för de flesta kända tips men det som har ändrats på senaste tid är att antalet lampor, apparater, apparater som drar ström i viloläge - till exempel alla med klocka, har ökat explosionsartat i hemmen. Tidigare hade man kanske en extra tv, men i dagens läge är det inte ovanligt med tv:n i barnens rum, i sovrummet, i köket för att inte tala om i vardagsrummet eller kanske i ett särskilt tv-rum. Många av dem är dessutom utrustade med video-, dvd-apparater och ljudåtergivning samt digi-boxar inte att förglömma.

Det är också stora skillnader i energiförbrukningen för olika typs televisioner; plasmatelevisioner förbrukar dubbelt mer än vanliga eller LCD-televisioner. Bärbara datorer drar mycket mindre ström än bordsdatorer, platta skärmar mindre än bildrörsskärmar, medan däremot en modern, högeffektiv dator faktiskt kan dra dubbelt mer än en urgammal dator med bildrörsskärm. Tekniken har också förändrats så att apparater och lampor tål att släckas och tändas ofta.

Men både då det gäller anskaffning och användning gäller att man skall använda sunt förnuft och överväga för- och nackdelar. Helt mörklagda rum kan orsaka olyckor, kylskåp av energiklass A kan ha så tjocka väggar att inga större kärl, till exempel kakfat, ryms in. Inte är det heller vidare bekvämt att helt släcka apparater som sedan kräver något slags inprogrammering av funktionerna.

Men många tänker inte på att det nog faktiskt kostar extra att ha sin internet-förbindelse på hela tiden fastän man har en fast månadsavgift – elmätaren tickar hela tiden. Energibolagen kan ge utförligare information om sparåtgärder och en del lånar även ut elförbrukningsmätare.

Se alla artiklar