En tidskrift i tiden

Tidskriften Martha firar 105 år i år. Det första numret av tidskriften Martha, eller Husmodern som den hette på den tiden, utkom i februari 1903. Då skrev Fanny Hult att det är till hemmens vårdarinnor Husmodern vänder sig: Att i mån af sina krafter söka sprida nyttiga kunskaper till kvinnorna och hos dem väcka intresse för framåtskridande – se där Husmoderns uppgift. På den tiden kostade en årsprenumeration på Husmodern en mark för tio nummer och man fick ett nummer på köpet. Och att man på alla sätt ville väcka diskussion ser vi då vi bläddrar igenom gamla nummer. Kvinnans ställning i äktenskapet, i arbetslivet, som egendomsförvaltare, som husmor och mor, som påverkare och beslutsfattare – allt diskuterades.
Under år 1917, då landet småningom förberedde sig för att bli självständigt, ingick i juni i Husmodern ett upprop mot hungersnöden, på grund av minskad sädesimport från Ryssland. Då uppmanades alla att inse att det är vars och ens skyldighet att göra vad hon kan för att dra in på konsumtionen och öka det egna landets produktion under instundande växtperiod. I samma nummer skrivs det om att det är en livssak att tillvarata alla näringsmedel och konservera dem, varför man förde fram fiskmjölet som ett ypperligt alternativ.
När Husmodern fyllde 40 år mitt under ett brinnande världskrig, var förstås bristen på livsmedel och andra förnödenheter samt kläder men också böcker och tidskrifter teman som lyftes upp. I detta skede beslutade redaktionen att utvidga tidningen så att den också skulle vända sig till sådana husmödrar som inte var anslutna till Marthaförbundet. Varje nummer innehöll därmed tips på till exempel hur man tillverkar skor, stickar vantar av dåligt garn, tar tillvara alla möjliga livsmedel på olika sätt. Men samtidigt lyfte tidningen också fram kvinnofrågor i form av hur kvinnor kan delta i kommunaldagar, kurser för krigsänkor, kvinnors frivilligarbete i skogen med mera.
År 1953, då tidskriften når den aktningsvärda åldern av 50 år, inleds året med att man tar upp frågan om kvinnor i förvärvsarbete och åldringarnas situation. Teman som kommer att återkomma i olika former under följande decennier.
År 2003, när Martha fyller 100 år, behandlar man i det första numret feminism, mentorskap och Östersjöns prekära läge. I oktobernumret skriver dåvarande ordförande Martina Harms-Aalto om den medlemsreform som komma skall. Hon säger att vi vill ge våra medlemmar mera och närma oss våra geografiskt utspridda distrikt.
I dag år 2008 har medlemsreformen genomförts och alla nya medlemmar får automatiskt tidskriften Martha hem i postlådan. Reformen har diskuterats, kritiserats och accepterats. De flesta har ansett att det är helt självklart att då man tillhör ett förbund, vill man också veta vad det förbundet håller på med. Därför är det oerhört viktigt att Martha reflekterar den verksamhet och de tankar förbundet driver och att kommunikationen mellan läsare och redaktion samt förbund är fungerande. Vi är stolta över vår tidning, som vi fortsättningsvis ska utveckla så att den, precis som det skrevs för 65 år sedan, också ska rikta sig till andra än medlemmar. För vi upplever att det som denna tidskrift tar upp har också andra nytta och glädje av!
Christel Raunio
verksamhetsledare
Se alla artiklar