En fråga om rättvisa och ansvar

Marthaförbundets medlemmar har sedan 1.1.2008 varit uppdelade i huvudsakligen två medlemskategorier: medlem med tidning och medlem utan tidning. Medlemmar med tidning har betalat en högre medlemsavgift till förbundet och fått tidskriften Martha hem i postlådan. Medlemmar utan tidning har betalat en lägre avgift och inte fått tidskriften Martha hemskickad. Flera av dessa medlemmar säger emellertid att de förvisso läser tidningen, även om de inte ”prenumererar” på den, och att man gärna delar på en tidning inom föreningen. På vårmötet föreslås att ett medlemskap inte längre skulle basera sig på den tidpunkt då man anslutit sig och att man som medlem får tidningen Martha hemskickad.

Den information som finns i tidningen är till för alla medlemmar. Vi har gått in för att medlemscirkulären ingår i tidningen och inte längre postas separat till alla 450 föreningar och kretsar. Vi tycker att det är oerhört viktigt att alla får samma information – inte bara föreningens och kretsens ordförande eller sekreterare.

Men det är ändå inte bara medlemsinformationen som gör en tidning till en medlemstidning. Tidskriften Martha är en tidning för våra medlemmar. Våra artiklar tar upp frågor som är aktuella inom förbundets hela verksamhet och som ger mera information om varför vissa projekt är så viktiga för Marthaförbundet. Vi vill se att ni alla är med i verksamheten. Vi vill också ge er ett fönster in i Marthafinland. Genom att se och läsa vad andra föreningar och medlemmar gör, hoppas vi kunna inspirera, engagera och också ge en igenkänningsfaktor. Vi tror på att information ger delaktighet. Och delaktighet i sitt förbund ger en känsla av tillhörighet. Tillhörigheten är viktig – det är den som ger en känsla samhörighet och sammanhang.

Många av dem som blivit medlemmar sedan 1.1.2008 har sagt att de kom med i verksamheten först efter att de hade läst tidningen en tid och tyckt om dess budskap och värderingar. Många av dem som har varit medlemmar redan en längre tid säger att tidningen ger dem en känsla av samhörighet. I diskussionens hetta om tidningens varande eller inte varande, och om behovet av den, glöms det ofta bort att tidningen presenterar och representerar martharörelsen. Då verksamheten ute i föreningarna är väldigt varierande och ingen förening är den andra lik, finns det ändå något som binder samman alla föreningar och all verksamhet. De är alla en del av Svenskfinlands största kvinnonätverk, Marthaförbundet. De gemensamma värderingarna och gemensamt överenskomna tyngdpunkterna i verksamheten syns i rörelsens språkrör Martha, som på detta sätt knyter samman över 10 000 medlemmar och 450 föreningar och kretsar i landet.

Rättviseaspekten och framförhållningen då? Den kommer in då vi talar om ett delat ansvar för verksamheten och informationen. Ansvar såväl ekonomiskt för att mera rättvist dela på kostnader, som ger något som alla har nytta av, men bara vissa betalar för. Men också – och framför allt – ett ansvar för en ökad insyn i verksamheten och delaktighet, liksom ansvar för att rörelsen lever vidare och att det finns något som visar på den röda tråden i verksamheten – ett visitkort för hela martharörelsen.

Christel Raunio
förbundsdirektör

Se alla artiklar