En ekonomisk kris vänder upp och ner på livet

En ekonomisk kris vänder upp och ner på livet

Oförutsägbara saker händer i livet, och det kan komma situationer som både plötsligt och drastiskt påverkar vår ekonomi. Det kan vara oväntad arbetslöshet, permittering eller sjukdom. Gemensamt för dessa plötsliga händelser är att inkomsten sjunker, vilket leder till en situation där vi snabbt måste anpassa utgifterna till den nya inkomstnivån.

 • För många kan det vara svårt att be om hjälp, man kan ha känslan av att man måste klara sig själv. Det här är inte ovanliga känslor, det finns flera som känner ångest över sin ekonomiska situation.
 • Situationerna varierar mycket: Vissa kan känna ångest av att en faktura blivit obetald, medan en annan tar det lugnt trots att obetalda räkningar samlas på hög. Kom ihåg att oberoende av hur allvarlig du upplever situationen, är det alltid viktigt att be om hjälp. Ett varningstecken är ifall du med nöd och näppe klarar av dina utgifter eller stressar för hur pengarna ska räcka till månadens slut.
 • För att undvika att de ekonomiska utmaningarna eskalerar är det viktigt att ta tag i sin ekonomi i ett tidigt skede, fastän det skulle kännas svårt. Då vi vet var vi står ekonomiskt och känner till våra inkomster och utgifter vet vi vilka utgifter vi kan börja med att spara in på, och då är det lättare att ta till konkreta åtgärder. Genom att se över utgifterna kan man steg för steg få situationen under kontroll.
 • En ekonomisk kris kan drabba vem som helst, oberoende av inkomstnivå. Situationen uppstår då utgifterna är för höga i förhållande till inkomsten. Utgifterna är för stora om det inte går att täcka alla de nödvändiga utgifterna med de inkomster man har.

  Utmaningen är att ekonomiska kriser ofta kan orsaka ångest och stress som gör att personen som befinner sig mitt i en krissituation kan bli handlingsförlamad. Det här kan göra det svårt för personen att ta till åtgärder för att börja lösa problemet. Därför är det viktigt att vi håller koll på personer i vår närhet som råkat ut för situationer som har ekonomiska påföljder. Våga fråga hur personen mår och erbjud hjälp. Ifall personen du misstänker vara i en ekonomisk kris är villig att ta emot din hjälp kan ni tillsammans börja kartlägga möjligheterna att förbättra situationen och kontakta instanser som kan hjälpa att komma igång.

  Ekonomirådgivarens råd vid en ekonomiskt utmanande situation 

  Kategorisera utgifter

  Boende, mat och mediciner är utgifterna som bör prioriteras. Efter det här gäller det att lägga utgifterna i viktighetsordning, och fundera på vad man kan avstå från.

  Kontakta faktureraren

  Har du räkningar som du vet att du omöjligen kan betala på förfallodagen? Då du kontaktar faktureraren före räkningens förfallodag går det oftast att justera förfallodagen eller komma överens om en betalningsplan.

  Följ med kostnaderna och planera din konsumtion

  Spara kvitton och bokför, det här hjälper dig att få en helhetsbild av din konsumtion och gör det möjligt att se var du kan börja spara in.

  Du kan ta hjälp av Marthas budgetunderlag och kassaflödesschema.
  Du kan också använda Garantistiftelsens tjänst Penno.

  Konsumtionskrediternas räntor är höga vilket kan försvåra din situation i längden. Ifall du haft svårigheter att betala den ursprungliga räkningen, kommer det inte att bli lättare då du blir tvungen att betala ränta på lånet. I värsta fall kan du också vara tvungen att betala en dröjsmålsränta på upp till 20 procent.

  Var inte ensam med dina känslor, be om hjälp!

  Ingen ska behöva stå ensam med ångestkänslorna som en ekonomisk kris för med sig. Förutsättningen för att man ska få hjälp är ändå att öppet medge och berätta om sin situation och söka upp de instanser som kan erbjuda hjälp och stöd.

  • Ifall du har bostadslån kan du kontakta banken och utreda möjligheten till att få amorteringsfritt.
  • Ifall du bor på hyra lönar det sig att så fort som möjligt kontakta hyresvärden och komma överens om en betalningsplan. Kom också ihåg att utreda med FPA ifall du är berättigad till bostadsstöd.
  • Ifall du vill diskutera din situation och möjliga tillvägagångssätt för att lösa den kan du kontakta Marthaförbundets ekonomirådgivning.

  Marthaförbundets ekonomirådgivning

  Du kan kontakta oss på den gemensamma e-postadressen

  Ekonomirådgivare

  Du kan också kontakta ekonomirådgivarna direkt per telefon eller e-post.

  Se alla artiklar