Elly Sigfrids är årets Fredrika Runeberg-stipendiat

MOTIVERING

Elly Sigfrids har gjort en lång karriär inom politiken och visat på en outsinlig förmåga att engagera sig i frågor som står kvinnan, hennes familj och samhälle nära. I Elly Sigfrids ser vi Fredrika Runeberg: varm, klok, generös, omtänksam och vidsynt – en kvinna som tror på kvinnans möjligheter.

Elly Sigfrids (född Jern i Korsholm), växte upp i ett hem genomsyrat av både politik och religion. Hon studerade teologi och är sacr.min.kand. och hedersdoktor i teologi. Efter kriget blev hon lärare vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby där hon undervisade med värme och engagemang. Hon var kommunalt aktiv, förbundsordförande för Svenska kvinnoförbundet, viceordförande för SFP och medlem av stadsfullmäktige i Vasa. Sigfrids satt i riksdagen åren 1970-1979 och stod för en jordnära och demokratisk kvinnopolitik. Hon var prästfru i Korpo, Ingå och Korsholm och har fyra barn. Sigfrids har också gett ut fem böcker.

Idag är Elly Sigfrids en aktiv pensionär, hennes samhällsmoderlighet utstrålas genom hennes fortsatta engagemang och arbete bland de äldre i näromgivningen. Hon har alltid en stund av närvaro och ett vist ord för oss som idag bara hastar vidare för att komma till nästa ställe.

2008 års Fredrikastipendium för samhällsmoderlig insats är 8 000 euro.


Borgå den 2 september 2008

Finlands svenska Marthaförbund
Katarina Rejman
ordförande för stipendiekommittén

Svenska Kulturfonden
Wivan Nygård-Fagerudd

Svenska folkskolans vänner
Ann-Mari Häggman

Svenska Kvinnoförbundet
Sara Eklund
Fredrika Runeberg-stipendiater

2008 Sacr.min.kand., hedersdoktor Elly Sigfrids
2007 Fil.mag., teol.kand. Maria Sundblom
2006 Riksdagsledamot Eva Biaudet
2005 Barnträdgårdslärare Marianne Käcko
2004 Docent, ped.dr Mirjam Kalland
2003 Författare Elsa Westerholm
2002 Familjerådgivare Astrid Segersven
2001 Författare Märta Tikkanen
2000 Kristina och Fjalar Holmqvist
1999 Sjuksköterska, ordf. för Nada Hope rf Nytte Ekman
1998 Författare Birgitta Boucht
1997 Frilansjournalist Marianne Ivars
1996 Människorättsrapportör Elisabeth Rehn
1995 Fil.dr Merete Mazzarella
1994 Socionom Ebba Jacobsson
1993 Fil.dr Ann-Mari Häggman
1992 Författare Yvonne Hoffman
1991 Lärare Birgitta Vikström
1990 Pol.mag. Paula Wilson
1989 Barnträdgårdslärare Ann-Charlotte Elo
1988 Fil.mag. Siv Their
1987 Med.lic. Gisela Gästrin

Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje år ut till en person i Svenskfinland som har utfört en ”samhällsmoderlig gärning”. Fredrika Runeberg stipendiefonden instiftades inom ramen för Svenska Kulturfonden år 1986 av fil.dr Karin Allardt-Ekelund. Fondens syfte är ”att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella ”samhällsmoderlighet” som var utmärkande för henne”. Stipendier utdelas till förtjänta personer som arbetar i Fredrika Runebergs anda.

I stipendiefondens kommitté ingår representanter för följande organisationer: Finlands svenska Marthaförbund, Delegationen för Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.


Mera information:
Jessica Jensen
Informationschef, Marthaförbundet
jessica.jensen@martha.fi
Tfn 046 850 6410
Se alla artiklar