Ekotomater nyttigare än vanliga

Ekotomaterna innehåller betydligt mer av flavonoiderna kaempferol och quercetin. Flavonoider är växtkemikalier som anses skydda mot hjärtsjukdomar, men även mot cancer och demens.

- Det finns en ganska enhetlig syn bland forskarna att flavonoider i frukt och framför allt grönsaker minskar risken för cancer, säger Irene Mattisson, nutritionist vid Livsmedelsverket, till Svenska Dagbladets nätupplaga.

Studien, som pågick i tio år, visar också att skillnaderna mellan ekotomaterna och de traditionellt odlade ökade med tiden. En förklaring till detta tros vara att jorden behöver några års odling för att hitta sin rätta balans.

Från TT

Se alla artiklar