Drömmen om den egna bostaden

Drömmen om den egna bostaden

Bostaden brukar vara en av de största investeringarna för en privatperson. Ofta kräver bostadsköpet att man lyfter lån för att finansiera en del av köpet, vilket i sig kan väcka många frågor.

Ett bra sätt att komma in på bostadsmarknaden är att börja BSP-spara. Då du sparar ihop en del av bostadens anskaffningsvärde, har du möjligheten att lyfta den resterande summan som lån, och därmed köpa din egna bostad. Men vad innebär BSP? Hur mycket behöver man spara? Vad händer efter att sparmålet är uppnått? Läs vidare så får du svar de allmännaste frågorna om bostadssparande!


Wägar vägleder

GUIDEN FÖR DIG SOM VILL BÖRJA BOSTADSSPARA

Vad är BSP?

BSP (d.v.s. bostadssparpremie) är ett system som finns till för att stöda personer i åldern 15–39 att köpa sin första bostad. I korthet innebär BSP-sparandet att du själv sparar ihop 10 procent av bostadens anskaffningsvärde, varefter banken lånar ut den resterande 90 procenten. Denna sparform är avsedd för personer som vill köpa sin första bostad, vilket innebär att du inte kan bli BSP-sparare ifall du tidigare ägt minst 50 procent av en bostad. Fördelen med lån som du får efter att du BSP-sparat är också att du kan få statsborgen på ditt lån kostnadsfritt, vilket innebär att du nödvändigtvis inte behöver andra säkerheter.

Då du börjar bostadsspara lönar det sig att bekanta sig med bostadsmarknaden i den stad eller kommun som du planerar att köpa din bostad. Då du vet i vilken prisklass bostäderna ligger, är det lättare att planera sitt sparande. Använd miljöministeriets webbtjänst för att se de genomförda bostadsköpen i Finland.

Beloppet på BSP-lånen varierar beroende på bostadsort:

  • Helsingfors: 180 000 euro
  • Esbo, Vanda och Grankulla: 145 000 euro
  • Övriga kommuner: 115 000 euro

Exempel: Pia 21 år har följt med bostadsmarknaden i Helsingfors och vill börja spara till sin egna bostad. Därför öppnar hon ett BSP-konto hos banken. I framtiden vill hon köpa en etta i Helsingfors i prisklassen 160 000 euro, alltså räknar hon ut att hon måste spara 16 000 euro på sitt BSP-konto innan hon kan bli beviljad ett BSP-lån.

Hur BSP-sparar man?

Första steget till att börja BSP-spara är att öppna ett BSP-konto. Detta kan du göra både ensam eller med din partner, på vilken bank som helst, bara du är i åldern 15–39 år. Om du öppnar kontot tillsammans med din partner, räcker det att en av er uppfyller ålderskriteriet. Räntan på BSP-kontot är 1 % och skattefri. Som BSP-sparare finns det ett krav att du sparar 150–3 000 euro per kvartal, vilket innebär minst 50 euro i månaden och högst 1 000 euro i månaden. Sammanlagt måste du spara under minst 8 kvartal, vilket innebär två år. Dessa kvartal behöver inte infalla efter varandra, så ifall du missar ett kvartal, förlängs spartiden med en månad.

Exempel: Pia inleder sitt sparande. Hon studerar fortfarande, och kan inte spara mera än 50 euro i månaden. Under två års tid hinner hon spara in 1 200 euro. Efter avslutade studier åker Pia utomlands för att arbeta, och pausar sitt bostadssparande. Ett år senare återvänder hon till Finland för att arbeta och återupptar sitt sparande. Hon sparar 400 euro i månaden, och 3 år senare har hon möjligheten att köpa sin första bostad.

Var inte rädd för att börja spara. I början kan sparmålet kännas ouppnåeligt, men genom ett flitigt och målmedvetet sparande är målet möjligt att nå. Du har heller ingen tidspress på dig, utan får spara i den takt som passar din livssituation och plånbok.

Vad händer då sparmålet är uppnått?

Då du uppnått ditt sparmål är det dags att be en låneoffert från banken. Här lönar det sig att konkurrensutsätta bankernas lån, för att hitta det förmånligaste alternativet för dig. I bästa fall kan du spara flera hundra euro i räntekostnader per år, genom att konkurrensutsätta bankernas marginaler. Du är alltså inte bunden till att ta lån från den bank som du haft ditt BSP-konto hos.

På lånediskussionen diskuteras bland annat vilken typ av bostad du är ute efter, vilken prisklass bostad du söker samt hur mycket lån du kan få för att köpa din bostad. Banken kollar alltid dina inkomster, så var beredd på att ta med dig din lönespecifikation. Varken du, staten eller banken vill att du skall bli överskuldsatt, alltså är det viktigt att se till att lånekostnaderna hålls i styr, också vid en situation där räntorna skulle stiga.

Efter att du fått lånelöfte från banken är du färdigt utrustad för att på allvar börja söka bostad. Då du hittar bostaden som känns rätt, både som ett kommande hem och inom ramen av lånelöftet, är det dags att börja buda. Lycka till!


Källor

Statskontoret, anvisningar för bostadssparlån (BSP). Tillgänglig på:
http://www.statskontoret.fi/download/noname/{638288E6-40C8-453E-8FCF-B327317396EF}/94011

Miljöministeriet, BSP-systemet för unga som köper sin första bostad. Tillgänglig på:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF73B5F91-C96D-4E2E-8F6D-E14F183DEA8B%7D/120414

Se alla artiklar