”Stort sug efter vardagsfärdigheter”

”Stort sug efter vardagsfärdigheter”

Allt började som en motreaktion till nyhjälplöshet. I 20 år har Marthaförbundets projekt ”Hantera vardagen” hjälpt utsatta grupper i Svenskfinland.

Förr utgick man från att alla kunde byka, städa och laga mat. Hantera vardagen kom delvis till som en följd av depressionen på 1990-talet.

Redan för 120 år sedan visste Marthaförbundet något grundläggande: Utslagning och ohälsa kan motverkas genom att stärka vardagskompetensen i samhället. I spåren efter den ekonomiska krisen på 1990-talet fick projektet Hantera vardagen sin början och lever starkt ännu i dag.

Sedan starten 2002 har projektet delat praktisk kunskap om vardagsekonomi, näringsfrågor, matlagning, konsumentfrågor, miljöhänsyn, rengöring och hygien. Många medarbetare har kommit och gått under projektets livstid, numera är det bland annat Sofia Grynngärds som står vid rodret.

Grundidén med projektet var att råda bot på den tilltagande nyhjälplösheten i samhället. Tvätta, laga mat, tänka ekonomiskt. Samma behov finns fortfarande. Arbetslösa, personer med psykiska utmaningar, nyfinländare, personer med funktionsvariation och barnfamiljer har utgjort de huvudsakliga målgrupperna.

– Syftet med Hantera vardagen är att skapa hållbara vardagsrutiner för grupper som behöver extra stöd i vardagen. Vissa saknar grundläggande vardagsrutiner, medan andra har tappat lusten eller har svagt självförtroende. Det finns också ett stort sug efter vardagsfärdigheter i dag. Till exempel många barnfamiljer behöver hjälp med att få vardagspusslet att gå ihop.

Viktiga samarbetspartners är kommuner, städer och andra förbund som psykosociala föreningen, barnavårdsföreningen i Finland och De utvecklingsstördas väl med flera. Genom dem når Marthaförbundet projektets målgrupper.

Verksamheten skräddarsys efter målgruppens behov. Både föreläsningar och praktiska kurser erbjuds, antingen som serier eller engångstillfällen. Alla kurstillfällen avslutas med matlagning och en gemensam måltid.

Projektet Hantera vardagen finansieras av Social- och hälsovårdsministeriets understödsorganisation STEA.

Pressmeddelande 23.2.2022

Se alla artiklar