Den nationella klädbytardagen

Den nationella klädbytardagen

Sedan 2013 arrangerar Marthaförbundet årligen Den nationella klädbytardagen, i år den 14.11. Målet med dagen är att genom klädbyten runt om i landet, arrangerade av marthaföreningar, -kretsar och -distrikt, sätta kläder i rotation, och samtidigt uppmärksamma problemet med textilavfall.

Marthaförbundets syn på textilavfall
Fram tills nu har hälften av våra kasserade textilier hamnat på avstjälpningsplatser, men från och med 1.1.2016 blir det förbjudet att deponera organiskt material. Målet i avfallslagen är att 50 procent av vårt avfall skall återvinnas från och med år 2016. När det gäller textilier når vi ännu inte målet att återvinna 50 procent, största delen av kasserade kläder kommer att gå till förbränning. Marthaförbundet, tillsammans med Marttaliitto, Konsumentförbundet och Luonto-Liitto, kräver i ett tidigare ställningstagande att kommunerna skapar förutsättningar för att även textilavfall kan återanvändas enligt den prioritetsordning som avfallslagen föreskriver. Speciellt behövs nya lösningar för återvinning av material som inte kan återanvändas som sådana. Bäst vore att alla textilier som lämpar sig för återanvändning eller materialåtervinning kunde returneras till ett och samma ställe. Om detta väcker frågor – var i kontakt med det kommunala avfallsbolaget för anvisningar om vart avlagda textilier skall föras från och med årsskiftet.

För mera information om projektet Garderoben och återvinning av textilier, kontakta ekologirådgivare Anita Storm, anita.storm@martha.fi, 044 735 4975.


12 klädbytardagar
Sundom (7.11)
Närpes (7.11)
Vasa (7.11)
Sibbo (7.11)
Åbo (14.11)
Kimito (14.11)
Ekenäs (14.11)
Borgå (14.11)
Mariehamn (14.11)
Korpo (14.11)
Malax (14.11)
Andersböle-Norrveckoski (15.11)

Närmare information i evenemangskalendern.

Här finns information om Marttaliittos evenemang under veckan.


Marthapodden: Medveten klädkonsumtion
Hur påverkar vår ökade klädkonsumtion oss själva och vår miljö? Är plaggen vi har på oss hälsovådliga? Vad gör jag med avlagda plagg? I det här avsnittet av Marthapodden förklarar ekologirådgivare Anita Storm varför det lönar sig att välja naturmaterial, ta hand om våra plagg och vara noga med hur vi återbrukar och återvinner dem.


Se alla artiklar