Den lilla sparguiden

Den lilla sparguiden

Du har bestämt dig för att börja spara. För att underlätta ditt val av sparform bestämmer du dig för att diskutera med personer i din närkrets. Då kanske det låter så här:

”Ett sparkonto lönar sig inte, räntorna är för låga”, säger din väninna. ”Fonder är kostsamma och riskabla”, menar din mamma. ”Aktier är riskabla, jag rekommenderar fonder eller ett sparkonto”, svarar din syster.

Plötsligt känns det svårt att komma igång. Alla alternativ känns kostsamma, riskabla eller olönsamma. Vad skall du göra?


Wägar vägleder

TID OCH SPARMÅL AVGÖR I VAL AV SPARFORM

Det är bra att diskutera olika sparalternativ med andra, du kan få både värdefull information och nya insikter. Men kom ihåg att alla har olika förutsättningar och mål med sitt sparande. Alternativen är många, och alla har för- och nackdelar. Därför är det viktigt att du själv bestämmer vad som passar dig och din situation. Då du bestämt dig för att börja spara gäller det att först fundera på vad du vill ha ut av sparandet.

  • Vad sparar du till?​
  • ​När behöver du de sparade pengarna?
  • Hurdan är du som risktagare?
  • Känner du till hur sparformen fungerar?

Det är stor skillnad på om du sparar inför en semesterresa, en kommande renovering eller din pension. Den största skillnad är om du sparar kort- eller långsiktigt.

På kort sikt (under 3 år)
Då du har ett sparmål max tre år i framtiden är det bra att välja sparformer med låg risk. I och med att spartiden är kort är det viktiga att säkra sig om att inte förlora pengar. Det vill säga det lönar sig att välja en sparfond som inte fluktuerar så mycket. Sparkonto eller räntefond kan fungera bra för detta ändamål.

På medellångt sikt (3–7 år)
Då sparmålet ligger tre till sju år framåt i tiden är det bra att välja ett alternativ som ger avkastning men som inte tvingar dig att ta stora risker. Målet är att du på dagen som du lyfter pengarna skall få tillbaka det du lagt in plus avkastningen. En fond som kombinerar räntor och aktier kan vara ett alternativ för denna typ av sparande.

På lång sikt (mera än 7 år)
Till långsiktigt sparande brukar ofta räknas pensionssparande. Här är spartiden betydligt längre än i de två tidigare scenarierna, vilket också ger oss möjligheten att ta större risker. Det viktiga är att man inte stressar för att kurserna går upp och ner, utan låter pengarna ligga kvar även under sämre tider. Då tiden för att lyfta pengarna närmar sig, lönar det att byta till ett sparverktyg med lägre risk.

Följande steg är att fundera på din förmåga att bära risker. Att placera sparade pengar innebär alltid en risk. Du riskerar att både vinna och förlora. Därför är det viktigt att du reflekterar över hurdan du är som risktagare. Ett bra sätt är att fundera på hur det skulle kännas att vinna 100 euro och hur det skulle kännas att förlora 100 euro? Det är inte meningen att du ska förlora nattsömnen för att du funderar på att dina placerade pengar gått ner i värde. Om så är fallet har du tagit för stora risker.

Slutligen måste du alltid veta vart du lägger de sparade pengarna. Vad innebär sparformen för risker? Passar sparformen dina behov? Läs på hur sparformen fungerar och våga börja spara!


Tips! Att komma igång med ett aktivt månadssparande kräver inga stora summor. Med 20 euro i månaden kommer du igång.

20 euro motsvarar 2 luncher på restaurang eller 8 take-away kaffekoppar.

Se alla artiklar