Den finlandssvenska matkulturdagen 9.10.2006

Den finlandssvenska matkulturdagen har vid det här laget hunnit bli en välatablerad tradition. Den firas i år för femtonde gången i Sydösterbottens Marthadistrikt r.f. i samarbete med Marthaförbundet.

Den 9.10 ordnas en temadag med inhemska rötter på Corner i Kristinestad kl 13-17. Här bjuds på: utställning av inhemska rotsaker, smakprov, information om rotsaker och vår nya broschyr.

Huvudfesten går av stapeln måndag kväll 9.10 i Linds kök i Närpes med början kl. 19.00. På programmet står festmiddag, stipendieutdelning och musikprogram.

Som under tidigare år är det igen fritt fram för marthorna att ordna egna lokala matkulturevenemang, gå ut till skolor och allmänheten med matkulturinformation, ordna fester, luncher och middagar och att dela ut broschyrer på de olika tillfällena.

Tips: låt inhemska rotsaker utgöra temat vid höstens farsdagslunch eller marthamiddag.

Broschyren ”Raffiga rätter av inhemska rötter” som utarbetats till årets Matkulturdag kan i första hand beställas direkt från respektive marthadistrikt som föreningen eller den enskilda medlemmen hör till. Om broschyren är slut i distriktet finns det en mindre mängd på förbundskansliet.

Mer information: Solveig Backström, tfn 09-6962 2562,
e-post

Bästa kontaktperson i respektive distrikt:
Skulle det råka sig att du i slutet av november har kvar ett stort lager broschyrer eller har någonting annat angående matkulturarrangemangen på hjärtat, kontakta då Solveig.
Se alla artiklar