Deltidsjobb och pensionering

För det första är din exakta ålder mycket viktig i detta sammanhang, är du född 1946 eller tidigare omfattas du av den lagstiftning som var i kraft år 2004. Du införtjänar då pension för ditt deltidsarbete enligt procentsatsen 2,5 per år. Lyfter du dessutom deltidspension införtjänar du ytterligare 1,5 % på inkomsbortfallet, det vill säga skillnaden mellan heltids- och deltidslönen.

Är du däremot född 1947 eller senare gäller lagstiftningen som varit i kraft sedan 1.1.2005. Enligt den införtjänar du 4,5 % per år på arbetsinkomsten och ytterligare 0,75 % på inkomstbortfallet om du samtidigt lyfter deltidspension.

I båda fallen verkar det följaktligen vara fördelaktigare att söka deltidspension istället för att bara övergå till deltidsarbete, eftersom deltidspensionen inte nämnvärt minskar den framtida ålderspensionen.

För det andra finns det speciallagstiftning för olika yrkesgrupper så det är alltid säkrast att i dylika fall be Pensionsskyddscentralen eller sitt eget pensionsbolag om ett arbetspensionsutdrag med uppskattning av pensionens belopp. Dem kan man beställa per telefon, skriftligen per post eller fax samt till och med vid ett personligt besök på instansernas kundserviceställen.

Se alla artiklar