Dags att nominera kandidater till årets marthagärningar 2018!

Dags att nominera kandidater till årets marthagärningar 2018!

Sänd in förslag på insatser som har utförts av föreningar eller enskilda medlemmar till utvecklingschef Petra Högnäs per e-post till: petra.hognas@martha.fi eller till adressen Marthaförbundet, Medelhavsgatan 14 C, 00220 Helsingfors. Nomineringen bör vara centralstyrelsen till handa senast 31.1.2018 kl. 20. Enskilda medlemmar, kretsar, föreningar, distrikt och centralstyrelsen har rätt att nominera till alla kategorier, men kom ihåg att ange inom vilken kategori ni nominerar! Petra Högnäs svarar på frågor om utmärkelserna.

Kategorier och kriterier

  • Hederstiteln Årets Lucina ska gå till någon som är förtroendevald och som under det gångna året modigt har fört sin förening framåt och som har visat ett starkt engagemang när det gäller föreningens utveckling.
  • Titeln Årets samhällsinsats ges för en nytänkande, kreativ insats för en bättre värld, en vardag i taget. En insats som ger prov på Marthas samhällsengagemang.
  • Utmärkelsen Årets eldsjäl tilldelas en martha som under flera år har arbetat för föreningens bästa. En medlem som har gjort en eller flera insatser för att utveckla föreningen, och som genom sitt aktiva deltagande har varit ett hjärta i föreningen.
  • Utmärkelserna ska gå till en sådan händelse eller en sådan insats som företrädesvis under det gångna året 2017 kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för, samt det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör.
  • Utmärkelserna ges till en marthaförening, krets eller en enskild medlem. Titeln Årets eldsjäl kan ges för insatser som hänför sig till flera år.
  • Utmärkelserna ska inspirera andra. De ska visa på en rörelse i tiden, en rörelse som är en aktiv del av samhällsutvecklingen. Det kan vara insatser som visar hur Martha arbetar för en bättre värld, som främjar utvecklandet av martharörelsen och som är en inspirationskälla för alla.
Se alla artiklar