Dags att ansöka om föreningsstöd 2021

Dags att ansöka om föreningsstöd 2021

Välkommen att ansöka om föreningsstöd! Vi ser fram emot många ansökningar för både mindre och större tillställningar runtom i Marthafinland.

Nu är det två veckor kvar att ansöka om föreningsstöd! November kanske inte direkt inspirerar till stordåd men trots ett osäkert läge rekommenderar vi varmt att ni ansöker om föreningsstöd. Den planerade tillställningen behöver inte vara så stor men ofta ger redan en mindre peng en bra skjuts på vägen för att till exempel få en intressant föreläsare på plats och en god servering vid grillplatsen. Verksamheten kan med fördel hållas utomhus med trygga avstånd för att välkomna så många som möjligt eller göras via andra kanaler så att rådande rekommendationer hålls.

Varför inte ordna provsmakning av varma drycker ute på byns största terrass, en guidad tur genom skogen för både gammal och ung, vinterfiske i samarbete med fiskelaget och en intresserad kock/restaurang eller en skogspicknick bakom ungdomslokalen/stadshuset där maten ger guldkant? Utebio på marthavis, dopp-i-havet familjevis, växtvandringar i närmiljö eller utanför-fönster-musik med tillhörande fastlagsbullar för dem som inte kan komma ut. Bara fantasin sätter gränser för vad ni kan åstadkomma, i marthor finns det gott om krut!

De som har skjutit upp 2020 års föreningsstöd till 2021 får ändå gärna ansöka om stöd för andra tillställningar.

Kom också ihåg att senast 21.12.2020 redovisa de föreningsstöd som inte har skjutits upp till 2021 på grund av epidemiläget.

Vem kan ansöka om bidrag?

Registrerade marthaföreningar, marthakretsar och marthadistrikt. Kretsar kan ansöka via sina föreningar så att pengarna betalas in på föreningens konto och reserveras för den beviljade verksamheten. Kom ihåg att redovisa 2020 föreningsstödet innan en ny ansökan skickas in.

Hur ansöker man om bidrag?

Enklast är att ansöka om bidrag elektroniskt, via länken på hemsidan. Det finns också möjlighet att vid behov lämna in motsvarande uppgifter antingen per epost, vanlig post eller per telefon. Ta då kontakt med organisationskoordinatorn (kontaktuppgifter nedan).

Vad bör man beakta?

Tänk på att allt som görs inom ramen för föreningsstödet ska ha en tydlig marthakoppling. Gå gärna in på www.martha.fi för att inspireras och hitta närmare information för vad Martha står för.

Vi förutsätter en tydlig plan för tillställningen där det klart framgår vem som gör vad, varför, när och hur. Till ansökan bifogas också en genomtänkt och rimlig budget där samtliga kostnader, eventuell egenfinansierad andel och övriga bidrag finns med. På ansökningsblanketten finns skilda fält för alla de uppgifter som behöver fyllas i.

Ansökningar som berör barn- och ungdomsverksamhet behandlas och förverkligas i samarbete med Ungmartha rf. Mera information om Ungmartha hittas här

Vad kan vi ordna?

Med hjälp av föreningsstöd är det möjligt att ordna både mindre och större evenemang, kurser, föreläsningar, läger med mera. Fundera igenom vad ni vill göra, vilka de egna resurserna är och vem ni kan samarbeta med. Vi välkomnar nytänkande och ett aktivt grepp med tydligt stöd i Marthaförbundets värderingar och målsättningar.

Vi uppmuntrar varmt våra medlemmar att samarbeta över förenings- och distriktsgränser både med andra marthor men också andra föreningar och lokala aktörer.

Föreningsstöd kan inte erhållas för:

  • Uppgörandet av historiker
  • Anskaffning av utrustning
  • Fasta hyreskostnader och löner
  • Renoveringskostnader
  • Donering till välgörande ändamål
  • Kostnader för Marthaförbundets personal
  • Rekreation för styrelse
  • Allmänbidrag för verksamheten

Redovisa för beviljade föreningsstöd här senast 21.12 

Frågor om föreningsstödet? Hör av dig!

Se alla artiklar