Christina Lång är årets Fredrika

Christina Lång har sedan slutet av 1970-talet arbetat för att synliggöra de funktionshindrades situation. Genom att delta i debatter, ordna kurser och engagera sig politiskt har hon skapat en bred arena för påverkningsmöjligheter. År 2008 utkom hennes bok Stor över en natt. När ett syskon har Downs syndrom. Med den vill hon lyfta fram familjens och framförallt syskonens situation, som hittills inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Med den boken har hon skapat ett välkommet diskussionsunderlag. I boken ger hon syskonen en röst. Vuxna syskon till personer med Downs syndrom berättar om sin uppväxt och hur den påverkar dem idag, om oron över framtiden och om hur långt deras ansvar som syskon sträcker sig. Boken synliggör de svåra val som en familj med ett funktionshindrat barn så gott som dagligen står inför.

Pol.mag. Christina Lång har bakom sig en lång och mångsidig karriär inom den finlandssvenska organisationsvärlden. I medlet av 1960-talet började hon som ledare för Flickmarthorna, hon har varit verksam inom Finlands svenska söndagsskolförbund, Finlandssvenska synskadade och Folkhälsan. Sitt längsta engagemang hade hon på Svenska studiecentralen där hon i tjugo års tid arbetade som utbildningssekreterare fram till 2008 då hon gick i pension. Hon har även engagerat sig i kommunalpolitiken och har bl. a. varit ledamot av Sibbo kommunfullmäktige 1985-1992, samt arbetat bl.a. i social- och hälsovårdsnämnden och rättshjälpsnämnden. I mer än två decennier har hon haft olika förtroendeuppdrag inom Kårkulla samkommun.

Som nyvald ordförande för De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland fortsätter Christina Lång i sann samhällsmoderlig anda kampen för de funktionshindrades rätt i samhället.

Genom att tilldela Christina Lång Fredrika Runeberg-stipendiet vill Stipendiekommittén lyfta fram handikappsektorn samt de funktionshindrades och deras anhörigas situation i tider då kampen om de ekonomiska resurserna är hård.


Utdelningen av stipendier ur Fredrika Runebergs stipendiefond inom Svenska kulturfonden, handhas av Fredrika Runeberg-kommittén med representanter från Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.
Se alla artiklar