Bygg din solpanel själv

Kyrkslätts Natur och Miljö bjöd in Rolf Nordqvist en kväll i mars, för att berätta om de grundläggande principerna i hur man bygger sin egen solfångare. Genom att delta i en kurs sjunker (förutom tröskeln att bygga själv) också materialkostnaderna med 25-30 % tack vare saminköp.

Kort sagt består själva solfångare av en solpanel som man alltså kan tillverka själv av en träram, något isoleringsmaterial (t.ex. bergull), aluminiumfolie och ytterst ett 5 mm tjockt bygglas. Inne i panelen läggs kopparrör för ledning av kylvätska.

Materialkostnaderna för själva absorbatorn rör sig kring 300 euro. Därutöver behövs bl.a. en pump, anslutnings rör och en värmeväxlare, (vars pris rör sig kring 350 euro). Och en vattentank, helst av rostfritt stål (= den största enskilda utgiften eller ca 1000-1700 euro som ny). Totalt kostar ett 10 m2 system ca 3500-4200 euro (mindre om vattentanken redan finns). De flesta byggares kostnader har varit 2000-3000 euro per solvärmesystem. Produktionen ligger mellan 100-400 kWh/m2/år beroende på önskad vattentemperatur (lägre temperatur = bra verkningsgrad). Inbesparingen beror på priset på det bränsle som solvärmen ersätter: el eller olja ungefär 11-12 år (7-9 år om vattentanken redan finns).

Bra solvärmeobjekt:
- lämplig öppen plats för absorbatorerna (tak, eller lämplig plats på marken, mot söder)
- Ej skuggande träd
- vattenburet värmesystem
- lågtemperatur värmesystem, t.ex. golvärme
- hög förbrukning av varmvatten sommartid

Tilläggsinforamtion: Leif Lundell, Tfn. 0400-268 592 eller Johan Wasberg Tfn. 06-2828 261
Personer i södra Finland som är intresserade av att gå på kurs kan också kontakta Mårten Bondestam, Kyrkslätt Natur och Miljö

Camilla Sederholm

Se alla artiklar