Biskopens uppgifter och frågan om prästers kön

Frågorna gäller kandidat Henrik Perrets inställning till och förtroende för kvinnliga präster. Biskopen i ett stift har i uppgift att leda hela stiftet, dess personal och dess verksamhet. Borgå stift har i dag många kvinnliga präster och många unga, kvinnliga teologer önskar bli prästvigda. Henrik Perret har meddelat att han inte kan tänka sig att prästviga kvinnor. Han kan inte heller tänka sig altartjänst tillsammans med en kvinnlig präst.

Därför frågar vi:

1. Vad händer när en kvinnlig teolog anhåller om att få bli prästvigd och biskopen vägrar? Finlands lag förbjuder diskriminering på basen av kön.

Lösningen att någon annan av biskoparna i Finland inkallas för att prästviga kvinnorna, verkar helt absurd. Vilken biskop skulle det vara? Hur skulle det kännas och upplevas av församlingsmedlemmarna i stiftet? Hur skulle våra präster uppleva det?

Vilket leder oss in på följande fråga:

2. Biskopen skall vara andlig ledare för alla präster i stiftet. Hur kan han vara det, om han inte hyser förtroende för de kvinnliga prästerna? Kan de kvinnliga prästerna ha förtroende för en ledare som inte godkänner dem i deras yrkesutövande? Hur skall biskopen under visitationer i församlingarna delta i gudstjänster där kvinnliga präster utför altartjänst och predikar?

Finlands svenska Marhaförbund antog på sitt vårmöte i maj en motion, där man uttalar sitt stöd för kyrkans arbete för en jämlik behandling av män och kvinnor. Motionen har överräckts till biskop Gustav Björkstrand, som i sitt värv gjort mycket till förmån för jämlikheten mellan manliga och kvinnliga präster.

Nu hoppas vi att elektorerna, som beslutar om vår följande biskop, väljer en som ser att män och kvinnor har samma värde och som ser att en präst är en präst, oberoende av kön. Något annat skulle vara otänkbart.

Katarina Rejman
Förbundsordförande

Christel Raunio
Verksamhetsledare

Finlands svenska Marthaförbund

Se alla artiklar