Bilskatt

Före år 2004 hade det gått ungefär som du beskriver, ävenom du då också kunde ha kommit överrens om kompensation för bilskatten med köparen av den gamla bilen.

Hursomhelst så är detta inte längre aktuellt eftersom fordonsskatten som den hette redan då nu är uppdelad i en grundskatt, som motsvarar den gamla fordonsskatten och en drivkraftsskatt som motsvarar den gamla dieselskatten. Grundskatten, som i denna fråga uppenbarligen avses, liksom drivkraftsskatten, betalas per dag som bilen ägs eller innehas. Skatteperioden är ett år och börjar när bilen nyregistreras eller omregistreras till ny ägare.

När en bil säljs, som i ditt fall, räknas den skatt som redan betalats för tiden efter försäljningen tillgodo i skatten på den skattskyldiges nya bil eller återbärs om man inte skaffar någon bil. Är det så att du ger din gamla bil i utbyte vid köpet av den nya bilen sköter bilhandlaren om registreringarna och allt borde gå mer eller mindre automatiskt.

Kolla ändå på debetsedeln för den nya bilens skatt att återbäringen gottskrivits. Om så inte gjorts beror det på att nyregistreringen gjorts före omregistreringen av den gamla bilen och då räcker det i allmänhet med ett telefonsamtal till Fordonsförvaltningscentralen. Debetsedeln borde komma inom två veckor efter att skatteperioden börjat och förfaller sex veckor efter att perioden börjat. Bilen får inte användas om skatten inte betalats senast på förfallodagen.

Se alla artiklar